Teema

Kiriku presidendid

Alates Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku loomisest aastal 1830 on Kiriku presidendina teeninud kuusteist meest.Viimse aja pühad peavad kõiki neid mehi prohvetiteks, kes said Jumalalt ilmutusi.Igal mehel olid erilised anded, mis aitasid neil Kirikut edendada ja valmistada ette Kiriku kasvu tulevikus.

Kiriku esimene president Joseph Smith sai volituse Ristija Johanneselt ja Kristuse kolmelt apostlilt Peetruselt, Jaakobuselt ja Johanneselt juhtida Kirikut, kes said sama „väe ja meelevalla” Jeesuselt Kristuselt eneselt (Luuka 9:1).Need mehed ilmusid ingli kujul ja andsid Joseph Smithile preesterluse.Sama preesterlus anti järjest edasi ning tänapäeval hoiab seda preesterlust Kiriku president Thomas S. Monson.

Järgmisena on esitatud iga Kiriku presidendi lühike elulugu.

Joseph Smith

Teenis presidendina: 1832–1844

Sünnikuupäev: 23. detsember 1805
Surmakuupäev: 27. juuni 1844

Sündis 23. detsembril 1805 Sharonis Vermonti osariigis. Joseph Smith noorem oli Joseph Smithi ja Lucy Macki üheteistkümnest lapsest viies. Ta töötas pere farmis Vermontis ja hiljem New Yorgi osariigi lääneosas.1820. aastal Palmyras New Yorgi osariigis sai Joseph Smith nägemuse Jumal Isast ja Jeesusest Kristusest. Joseph Smith tõlkis ilmutuse kaudu ja andis välja Mormoni Raamatu, organiseeris Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 6. aprillil 1830 ja sai ilmutusi, kuidas Kirikut juhtida. Tema juhtimisel rajasid viimse aja pühad kogukondi Ohio, Missouri ja Illinoisi osariikidesse. Joseph Smith ja tema vanem vend Hyrum mõrvati rahvajõugu poolt 27. juunil 1844. aastal Carthage’is Illinoisi osariigis.

Joseph Smithi detailsema eluloo lugemiseks klõpsake siia.

Brigham Young

Teenis presidendina: 1847–1877
Sünnikuupäev: 1. juuni 1801
Surmakuupäev: 29. august 1877

Brigham Young sündis 1. juunil 1801 Whitinghamis Vermonti osariigis.1835. aastal, kolm aastat pärast Kirikuga liitumist, kutsuti ta Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse. Joseph Smithi õigusjärglasena juhtis ta 1846.–1847. aastal väljarännet läände Kaljumäestikku ja rajas Salt Lake City. Teda toetati Kiriku presidendina 27. detsembril 1847. Kiriku presidendina ja Utah’ territoriaalkubernerina rajas ta viimse aja pühade asulaid Utah’s ja üle kogu Ameerika lääneosa. Tema juhtimisel algas templite ehitus Salt Lake’is, St. George’is ja Utah’ osariigis Loganis. Ta tõi Utah’sse telegraafi ja raudtee ning innustas viimse ja pühade seas ühistute moodustamist. Ta suri 29. augustil 1877 Salt Lake Citys, olles teeninud Kiriku presidendina peaaegu 30 aastat.

Brigham Youngi detailsema eluloo lugemiseks klõpsake siia.

John Taylor

Teenis presidendina: 1880–1887
Sünnikuupäev: 1. november 1808
Surmakuupäev: 25. juuli 1887

John Taylor sündis 1. novembril 1808 Milnthorpe’is Westmorlandis Inglismaal. 1832. aastal immigreerus ta Kanadasse Torontosse, kus töötas tündersepa ja poole kohaga metodisti kiriku õpetajana. Ta liitus koos oma naise Leonoraga Kirikuga 1836. aastal. Kaks aastat hiljem sai temast apostel ja ta oli lähedastes suhetes Joseph Smithi ja Brigham Youngiga. John Taylor läks koos Joseph Smithiga Carthage’isse Illinoisi 1844. aasta juunis ja sai tõsiselt vigastada, kui Joseph Smith tapeti. Teda toetati Kiriku presidendina 10. oktoobril 1880. Oma ametiajal rajas president Taylor mormoonide asulaid Wyomingis, Colorados, Arizonas, Kanadas ja Mehhikos, juhtis Algühingu laste programmi rakendamist kogu maailmas ja kanoniseeris Kallihinnalise Pärli kui pühakirja. Ta suri 25. juulil 1887 Kaysville’is Utah’s.

Wilford Woodruff

Teenis presidendina: 1887–1898
Sünnikuupäev: 1. märts 1807
Surmakuupäev: 2. september 1898

Sündinud 1. märtsil 1807 ja kasvanud Connecticutis. Ametilt oli Wilford Woodruff mölder. Ta liitus Kirikuga 1833. aastal ja teenis kaks misjonit, enne kui ta 1839. aastal apostliks asetati. Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena teenis ta veel neljal misjonil, juhatas St. George’i Utah’ templit ja teenis kuus aastat Kiriku ajaloolasena. Teda toetati Kiriku presidendina 7. aprillil 1889. Oma ametiajal pühitses ta Salt Lake City ja Manti templid Utah’s, juhatas Genealoogia Seltsi rajamist ja taasrõhutas ajalooliste ülestähenduste pidamise tähtsust. 1890. aastal, pärast pikaaegset mõtisklemist ja palvetamist, sai president Woodruff ilmutuse, et viimse aja pühad peavad tegema lõpu mitmenaisepidamisele. Ta suri San Franciscos 2. septembril 1898.

Lorenzo Snow

Teenis presidendina: 1898–1901
Sünnikuupäev: 3. aprill 1814
Surmakuupäev: 10. oktoober 1901

Lorenzo Snow sündis 3. aprillil 1814 Mantuas Ohios. Noore mehena eelistas ta akadeemilist haridust praktilisele ning heebrea keele ja teoloogia õpingud viisid tema Kirikuga liitumiseni aastal 1836. Enne kui ta 13. septembril 1898. a Kiriku presidendiks sai, teenis ta misjonäri ja apostlina. Ta aitas Kirikul ületada eelmiste aastakümnete väljakutseid. Ta laiendas misjonitööd ja stabiliseeris Kiriku rahalise seisu, innustades inimesi kümnist maksma. Kiriku presidendina 20. sajandi koidikul avas ta uue ajastu viimse aja pühade ajaloos. Ta suri Salt Lake Citys 10. oktoobril 1901. aastal, 87 aasta vanusena.

Joseph F. Smith

Teenis presidendina: 1901–1918
Sünnikuupäev: 13. november 1838
Surmakuupäev: 19. november 1918

Joseph F. Smith sündis 13. novembril 1838 Far Westis Missouri osariigis.1844. aastal suri tema isa Hyrum Smith märtrisurma koos tema onu Joseph Smithiga. Noor Joseph F. Smith aitas oma emal Mary Fielding Smithil 1848. aastal Utah’sse rännata. Ta teenis Utah’ territoriaalse seadusandjana aastatel 1865−1874. Ta teenis mitmel misjonil ja sai Kiriku presidendiks 17. oktoobril 1901. Viies Kiriku 20. sajandisse, andis Joseph F. Smith viimse aja pühadele parema arusaamise varajasest Kiriku ajaloost. Ta püüdis aidata üldsusel Kirikut paremini mõista, arendades New Yorgi, Missouri ja Illinoisi osariikides tähtsaid Kiriku ajalooga seotud paiku, ehitades külastuskeskuse ja suurendades Kiriku misjonäri- ja haridust edendavaid programme. Olnud 17 aastat Kiriku president, suri Joseph F. Smith 19. novembril 1918 Salt Lake Citys.

Heber J. Grant

Teenis presidendina: 1918–1945
Sünnikuupäev: 22. november 1856
Surmakuupäev: 14. mai 1945

Heber Jeddy Grant sündis 22. novembril 1856 ja teda kasvatas tema lesest ema Rachel Grant. 15-aastaseks saades oli ta juba eduka ärikarjääriga algust teinud. Kümme aastat hiljem kutsuti ta Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse, kus ta teenis 37 aastat. Kui temast sai 23. novembril 1918 Kiriku president, pühitses ta kolm uut templit, rajas sotsiaalabi programmi, mis aitas viimse aja pühadel tulla toime Teise maailmasõja raskustega. Tema ärikogemus aitas tal kaasajastada Kiriku organisatsioone ja asjaajamist. Tema misjonitöö püüdlused, sealhulgas laialdaselt kõnede pidamine ja sõprussuhteid Ameerika ärimaailma juhtidega, tõid Kirikule ameeriklaste tähelepanu. Pärast 27 aastat presidendina suri Heber J. Grant Salt Lake Citys 14. mail 1945.

George Albert Smith

Teenis presidendina: 1945–1951
Sünnikuupäev: 4. aprill 1870
Surmakuupäev: 4. aprill 1951

George Albert Smith sündis 4. aprillil 1870 Salt Lake Citys. Tema isa John Henry Smith ja vanaisa George A. Smith olid mõlemad olnud Kiriku presidentide nõuandjad.Ta töötas Utah’ Föderaalses Maabüroos, kuni ta 33-aastasena Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse kutsuti. Vaatamata tema kehvale tervisele ja halvale nägemisele oli tal Kiriku juhina silmapaistev karjäär. Temast sai Kiriku president 21. mail 1945. Ta organiseeris laiaulatuslikku humanitaarabi Euroopale pärast Teist maailmasõda ja oli skautluse eestvedajaks viimse aja pühade seas. Teeninud kuus aastat presidendina, suri George Albert Smith Salt Lake Citys oma 81. sünnipäeval 4. aprillil 1951.

David O. McKay

Teenis presidendina: 1951–1970
Sünnikuupäev: 8. september 1873
Surmakuupäev: 18. jaanuar 1970

David Oman McKay sündis 8. septembril 1873. Ta veetis oma lapsepõlve Huntsville’is Utah’ osariigis. Ta õppis Weberi Vaia Akadeemias ja Utah’ Ülikoolis pedagoogikat. Pärast haridustee lõppemist ja misjonit abiellus ta 1901. aastal oma ülikooliaegse tüdruksõbra Emma Ray Riggsiga. Viis aastat hiljem kutsuti ta 32-aastasena apostliks ja temast sai 9. aprillil 1951 Kiriku president. Ta laiendas visiooni Kiriku ülemaailmsest missioonist ja tema ametiajal loodi esimesed vaiad väljaspool Ameerika Ühendriike. Ta tugevdas Kiriku liikmeskonda, rõhutades pereelu ja hariduse väärtust. Pärast 44 aastat Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis ja 19 aastat Kiriku presidendina suri president David O. McKay 18. jaanuaril 1970 Salt Lake Citys, 96 aasta vanusena.

Joseph Fielding Smith

Teenis presidendina: 1970–1972
ünnikuupäev: 19. juuli 1876
Surmakuupäev: 2. juuli 1972

Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smithi poeg, sündis 19. juulil 1876 Salt Lake Citys ja veetis terve elu Kiriku teenistuses. Pea kolmveerand sajandit teenis ta misjonärina, Kiriku ajaloolasena, Utah’ Genealoogia Seltsi ja Salt Lake’i templi presidendina, apostlina ja Kiriku presidendina. Ta sai Kiriku presidendiks 23. jaanuaril 1970. a 93-aastaselt. Kiriku ühe kõige viljakama kirjanikuna aitasid Joseph Fielding Smithi paljud raamatud ja artiklid harida mitmeid viimse aja pühade põlvkondi Kiriku ajaloo ja õpetuste vallas. Tema ametiajal jätkus misjonitöö kasv, pühitseti Ogdeni ja Provo templid ja ühendati Kiriku ajakirjad. President Smith suri oma kodus Salt Lake Citys 2. juulil 1972.

Harold B. Lee

Teenis presidendina: 1972–1973
Sünnikuupäev: 28. märts 1899
Surmakuupäev: 26. detsember 1973

Harold Bingham Lee sündis 28. märtsil 1899 Cliftonis Idahos ja töötas hariduse ja äri vallas ning valitsuses. Suure majanduslanguse ajal algatas ta vaiajuhatajana teenides enesega toimetuleku ja abiprogrammi, millest kasvas välja Kiriku sotsiaalabi süsteem. Pärast tema kutset Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse 1941. aastal jätkas ta tööd sotsiaalabi programmiga ja algatas organisatsioonilisi muudatusi, et parandada koostööd Kiriku peakorteri ja viimse aja pühade koguduste vahel üle kogu maailma. Need muudatused aitasid Kirikul valmistuda järgnevate aastakümnete kiireks kasvuks. Temast sai Kiriku president 7. juulil 1972. Tal tuli oma vaid 18 kuud kestnud ametiaja jooksul tihti reisida. President Lee suri 26. detsembril 1973 Salt Lake Citys.

Spencer W. Kimball

Teenis presidendina: 1973–1985
Sünnikuupäev: 28. märts 1895
Surmakuupäev: 5. november 1985

Spencer Wooley Kimball sündis 28. märtsil 1895 Salt Lake Citys ja kasvas üles Thatcheris Arizonas. Pärast misjonil teenimist ja Camilla Eyringuga abiellumist asus ta elama Saffordi Arizonas, et kasvatada peret ja ajada kindlustusäri. Ta kutsuti apostliks 1943. aastal ja pärast tõsiste terviseprobleemide ületamist sai temast 78-aastasena 30. detsembril 1973 Kiriku president. Ta juhtis Kirikut energilise kindlameelsusega sel dramaatilisel kasvuperioodil. Tema 12-aastase ametiaja jooksul kahekordistus töötavate templite arv, misjonäride arv kasvas 50 protsenti ja preesterlus anti kõigile väärilistele meessoost liikmetele. Ta suri Salt Lake Citys 5. novembril 1985.

Ezra Taft Benson

Teenis presidendina: 1985–1994
Sünnikuupäev: 4. august 1899
Surmakuupäev: 30. mai 1994

Ezra Taft Benson sündis 4. augustil 1899 Whitneys Idahos, kus ta õppis varakult pere farmis rasket tööd tegema. Ta teenis misjonil Suurbritannias ja pärast koju naasmist abiellus Flora Amusseniga aastal 1926. Ta sai põllumajanduse alase hariduse ja töötas erinevatel tähtsatel positsioonidel põllumajandustööstuses. Teenides apostlina, teenis ta ühtlasi ka põllumajandusministrina Ameerika Ühendriikide presidendi Dwight D. Eisenhoweri valitsuses aastatel 1953 kuni 1961. 10. novembril 1985 sai temast Kiriku president. Ta rõhutas Mormoni Raamatu tähtsust igapäevases pühakirjade uurimises, misjonitöös ja evangeeliumi õpetades. Vaatamata tema halvale tervisele jätkus Kiriku kasv tema ametiajal. Igal pool maailmas pühitseti templeid ning misjonitöö levis jõudsasti, eriti Ida-Euroopas. Ta suri 94-aastaselt Salt Lake Citys 30. mail 1994.

Howard W. Hunter

Teenis presidendina: 1994–1995
Sünnikuupäev: 14. november 1907
Surmakuupäev: 3. märts 1995

Howard William Hunter sündis 14. novembril 1907 Boises Idahos ja armastas oma noorpõlves muusikat. Pärast keskkooli lõpetamist sõitis tema bänd Hunter's Croonaders viis kuud ringi laeval SS President Jackson, mis andis talle võimaluse näha paljusid eksootilisi paiku Aasias. Pärast abielu Clara May Jeffsiga 1931. aastal jättis ta oma muusikukarjääri stabiilse pereelu nimel pooleli. President Hunter alustas juuraõpinguid ja temast sai Californias edukas jurist. Ta kutsuti apostliks 1959. aastal. Ta teenis 35 aastat apostlina ning kutsuti seejärel 86-aastaselt 5. juunil 1994 Kiriku presidendiks. Tema lühikese ametiaja jooksul innustas ta Kiriku liikmeid saama vääriliseks, et minna templisse, valmistades neid ette suureks templiehituse aastakümneks. Ta reisis nii tihti kui tema tervis seda lubas, pühitses kaks templit ja tähistas Joseph ja Hyrum Smithi märtrisurma 150. aastapäeva. Ta suri 3. märtsil 1995 Salt Lake Citys.

Gordon B. Hinckley

Teenis presidendina: 1995–2008
Sünnikuupäev: 23. juuni 1910
Surmakuupäev: 27. jaanuar 2008

Gordon Bitner Hinckley sündis Salt Lake Citys Utah’s 23. juunil 1910. Pärast Utah’ Ülikooli lõpetamist kutsuti ta teenima misjonile Suurbritannias. Pärast misjonilt naasmist alustas ta eluaegset teenistust Kirikus. Ta töötas Kiriku raadio, avalike suhete ja kirjanduskomitee täitevsekretärina, kuni ta 1961. aastal apostliks kutsuti. Ta teenis president Kimballi, president Bensoni ja president Hunteri nõuandjana enne seda, kui teda ennast 1995. aasta 12. märtsil Kiriku presidendiks kutsuti. Tema ametiajal juhatas ta kõige intensiivsemat templiehituse programmi Kiriku ajaloos ja algatas Alalise Hariduse Fondi, et aidata noortel arengumaade mormoonidel omandada haridus ja saada iseseisvaks. Ta reisis mööda maailma, kohtus viimse aja pühadega ja julgustas neid sõbrustama uute pöördunute ja teiste usundite liikmetega. Teleintervjuude ja Ameerika Ühendriikide pressiväljaannete kaudu suurendas ta meedia tähelepanu Kirikule ja parandas Kiriku avalikku mainet. President Hinckley suri 27. jaanuaril 2008 Salt Lake Citys.

Thomas S. Monson

Teenis presidendina: 2008–2018
Sünnikuupäev: 21. august 1927

Surmakuupäev: 2. jaanuar 2018

Thomas Spencer Monson sündis Salt Lake Citys Utah’s 21. augustil. 1927. Ta teenis Teise maailmasõja lõpus Ameerika Ühendriikide mereväes. 1950. aastal, 22-aastaselt, kutsuti ta piiskopiks ja viis aastat hiljem kutsuti ta
teenima vaia juhatuses. Aastatel 1959 kuni 1962 teenis ta Kiriku Kanada misjoni juhatajana, mille peakorter on Torontos Ontarios. Varsti pärast Kanadast naasmist asetati ta 1963. aastal, 36-aastasena, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks. Ta teenis president Ezra Taft Bensoni, president Howard W. Hunteri ja president Gordon B. Hinckley nõuandjana enne seda, kui temast endast 3. veebruaril 2008 Kiriku president sai.

Ta suri 2. jaanuaril 2018 oma kodus Salt Lake Citys Utah` osariigis Ameerika Ühendriikides. Tema surma ajal oli tema pere koos temaga. Ta suri 90-aastasena kõrgest vanusest tingitud põhjustel.

President Monsoni detailsema eluloo lugemiseks klõpsake siia.

Russell M. Nelson

Teenis presidendina: 2008– praeguseni
Sünnikuupäev: 9. september 1924

President Russell M. Nelsonit toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 17. presidendi ja prohvetina ning asetati ametisse 14. jaanuaril 2018 Salt Lake’i templi ülemises toas. Enne tema kutsumist Kiriku peaks teenis president Nelson 15. juulist 2015 kuni tema prohvetiks kutsumiseni Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana. Ta on teeninud selle kvoorumi liikmena alates 7. aprillist 1984.

President Nelsoni eluloo lugemiseks klõpsake siia

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.