Teema

Kiriku peakorter

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ülemaailmne peakorter on asunud Utah’s Salt Lake City kesklinnas alates 1847. aastast, mil teerajajad sealse kogukonna asutasid.

Tänapäeval juhivad Kiriku juhid sellest asukohast Kiriku tegevust umbes 160 riigis.Juhtimine on kogu maailmas siiski tugevasti detsentraliseeritud ja toimib peamiselt palgata vaimulikkonna abil nii kohalikul, regionaalsel kui ka riiklikul haldustasemel.

Templiväljak on Utah’ kõige suurem turismimagnet, mida külastavad igal aastal miljonid külalised.Templiväljakul on Salt Lake’i tempel, tabernaakel (Mormooni Tabernaakli koori kodu), koosolekute hoone ja kaks külastuskeskust.

Templiväljakust ida pool on väljak, kus asuvad Kiriku kontorihoone, Kiriku haldushoone, Joseph Smithi mälestushoone ja Abiühingu hoone. Kõiki neid hooneid kasutatakse Kiriku osakondade ja üldjuhtide kontoritena.

Templiväljakust lääne pool on Pereajaloo raamatukogu – maailma suurim genealoogiarajatis – ja Kiriku ajaloo- ja kunstimuuseum.

Templiväljakust põhja pool asub konverentsikeskus – 21 000-istmeline auditoorium, üks suurimaid maailmas.Seda kasutatakse iga-aastaste koosolekute ülekanneteks Kiriku ülemaailmsele liikmeskonnale ning ka sagedasteks kinnisteks konverentsideks, mida kantakse üle spetsiaalsetele liikmegruppidele maailma eri paikades. See on samuti populaarne kontsertide ja etenduste läbiviimise koht.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.