Teema

President Thomas S. Monson

President Thomas S. Monson teenib Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 16. presidendina alates 3. veebruarist 2008. Ta suri 2. jaanuaril 2018 oma kodus Salt Lake Citys Utah` osariigis Ameerika Ühendriikides. Tema surma ajal oli tema pere koos temaga. Ta suri 90-aastasena kõrgest vanusest tingitud põhjustel.

Ta on teeninud nõuandjana Esimeses Presidentkonnas alates 10. novembrist 1985. 12. märtsil 1995 asetati ta president Gordon B. Hinkley esimese nõuandja kutsesse. Enne seda, 5. juunil 1994 kutsuti ta president Howard W. Hunteri teiseks nõuandjaks ja 10. novembril 1985 president Ezra Taft Bensoni teiseks nõuandjaks. Teda toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 4. oktoobril 1963 ja ta asetati apostliks 10. oktoobril 1963, mil ta oli 36-aastane.

President Monson teenis Kiriku Kanada misjoni juhatajana, mille peakorter on Torontos Ontarios, aastatel 1959 kuni 1962. Enne seda teenis ta Utah’ osariigis Salt Lake City Temple View’ vaia juhatajana ja selle vaia kuuenda ja seitsmenda koguduse piiskopina.

President Monson sündis Salt Lake Citys 21. augustil 1927. Tema vanemad on G. Spencer ja Gladys Condie Monson. Ta käis Salt Lake City riiklikes koolides ja lõpetas Utah Ülikooli cum laude 1948. aastal ärijuhtimise erialal. Ta õppis magistrantuuris ja teenis ärikooli õppejõuna Utah Ülikoolis. Hiljem sai ta oma ärijuhtimise magistrikraadi Brigham Youngi Ülikoolist. 1981. aasta aprillis andis Brigham Youngi Ülikool president Monsonile juura audoktori kraadi. 1996. aasta juunis andis Salt Lake Community Kolledž talle humanitaarteaduste audoktori kraadi. Ta sai äridoktori aukraadi Utah Ülikoolist 2007. aasta mais. 2009. aasta mais anti talle kommunikatsiooni audoktori kraad Utah Valley Ülikoolist ja avaliku teenistuse audoktori kraad Southern Utah Ülikoolist. 2010. aasta aprillis sai ta humanitaarteaduste audoktori kraadi Weber State Ülikoolist. 2011. aasta mais anti talle humanitaarteaduste audoktori kraad Dixie State Kolledžist. Ta on Alpha Kappa Psi ärikorporatsiooni auliige.

President Monson teenis Teise maailmasõja lõpus Ameerika Ühendriikide mereväes. Ta abiellus Frances Beverly Johnsoniga 7. oktoobril 1948 Salt Lake’i templis. Neil on kolm last, kaheksa lapselast ja seitse lapselapselast.

President Monsonil on olnud silmapaistev karjäär kirjastus- ja trükiäris. 1948. aastal alustas ta koostööd firmaga Deseret News, kus ta töötas juhtivtöötajana selle ajalehe ja Newspaper Agency ettevõtte reklaamiosakonnas. Hiljem sai temast müügijuht Deseret News Pressis, mis on üks lääneosariikide suurim trükikoda. Sealt edasi sai temast peadirektor, mis oli tema amet ajal, kui ta 1963. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks asetati. Ta teenis palju aastaid firmas Deseret News Publishing juhatuse esimehena. President Monson on Printing Industry of Utah endine president ja endine Printing Industries of America juhatuse liige.

Oma laia äritagapõhjaga on president Monson aastaid teeninud mitme olulise ettevõtte ja tööstusfirma juhatuse liikmena. Hetkel teenib ta VAP Kiriku haridusnõukogu ja hoolekandenõukogu esimehena.

Alates 1969. aastast on president Monson teeninud Ameerika Skaudiorganisatsiooni riikliku juhatuse liikmena.

President Monson on olnud Utah’ Müügijuhtide Assotsiatsiooni, Salt Lake’i Reklaamiklubi ja Salt Lake’i Börsiklubi liige.

Palju aastaid teenis president Monson Utah’ Osariigi Regentide Juhatuses, mis reguleerib kõrgharidust Utah’ osariigis. Samuti teenis ta Utah Ülikooli vilistlaskogu ametnikuna.

1981. aasta detsembris määras Ameerika Ühendriikide president Ronald Reagan president Monsoni teenima Presidendi Erasektori Algatuse Rakkerühmas. Ta teenis selles kutses kuni 1982. aasta detsembrini, kui rakkerühm oma töö lõpetas.

President Monsonile anti 1966. aastal Utah Ülikooli väljapaistva vilistlase auhind. Ta on samuti saanud Ameerika Skaudiorganisatsiooni Hõbekaru auhinna (1971), prestiižse Hõbepiisoni auhinna (1978) ja rahvusvahelise skautluse kõrgeima autasu Pronkshundi (1993) ning Hõberebase auhinna Kanada Skaudiorganisatsioonilt (2011). 1997. aastal sai ta Minutimehe auhinna Utah’ Rahvuskaardilt ja Eeskujuliku Meessoo auhinna Brigham Youngi Ülikoolilt. 1998. aastal anti president ja õde Monsonile Continuum of Caring Humanitarian autasu Charity of St. Joseph Villa õdede poolt. Aastal 2000. autasustas VAP Avalike Suhete Selts teda Joseph ja Hyrum Smithi autasuga kui „Aasta parim suhtleja“.2005. aastal anti talle Elupärandi auhind Südame ja Kopsu Uurimise Sihtasutuselt, mis on Desereti Sihtasutuse osa.2007. a sai ta Rotary Ülemaailmse Humanitaarabi auhinna. Ta on saanud auhindu BYU Haldusseltsi neljalt grupilt.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.