Pressiteated

Praia templi pühitsemine Roheneemesaartel

Euroopa viimse aja pühad annetavad Ukrainale üle 900 tonni toitu

Ülekanne „Päästja viisil õpetamine" koos vanem Dieter F. Uchtdorfiga

Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele koos president Russell M. Nelsoni ja õde Wendy W. Nelsoniga

Algatus õpetab vabatahtlikuna teenivatele vaimulikele Euroopas, kuidas inimesi kriisi ajal aidata

Raamatu „Pühad” 3. köide räägib lugusid viimse aja pühadest kogu maailmas.

Kauaoodatud raamatu „Pühad: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lugu” kolmas köide avaldati täna 14 keeles ülemaailmsele lugejaskonnale. Uusim raamat „Julgelt, õilsalt ja sõltumatult” jutustab viimse aja pühade lugu aastatel 1893–1955, sealhulgas esimese templi ehitamisest Euroopas ja usu järgi elamisest raudse eesriide...

2022. aasta ülestõusmispüha sõnum

Kutsugu ülestõusmispühade imeline tähendus kõiki järgima Jeesust Kristust ja armastama üksteist nii, nagu Ta õpetas sõnas ja teos.

President Nelson kuulutab välja 17 uut templit

2022. a kevadise üldkonverentsi lõpukõnes teatas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson plaanidest ehitada kogu maailmas 17 uut templit.

Kutsuti uued Abiühingu ja Algühingu üldjuhatused

2022. aasta kevadisel üldkonverentsil kuulutati välja 12 uue juhi kutsed. Nende kutsete seas oli kuus üldjuhist seitsekümmet ja uued Abiühingu ja Algühingu üldjuhatused. Uued Abiühingu ja Algühingu juhid alustavad teenimisaega 1. augustil 2022.

2022. aasta kevadine üldkonverents

Kutsume teid osalema Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsil.