Pressiteated

Kiriku liikmete kogunemised on ikka veel ajutiselt peatatud

Juba terve aasta pole Kiriku liikmed saanud hingamispäeval ja nädala sees muudeks tegevusteks

Esimese Presidentkonna 2021. aasta ülestõusmispüha sõnum

Sel ülestõusmispühal mälestame tänulikult meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Kuulutame rõõmsalt ja tunnistame pühalikult, et tänu Jeesusele Kristusele elame kõik taas.

2021. a kevadise üldkonverentsi uudised ja teated

2021. a kevadise üldkonverentsi uudised ja teated

Latter-day Saint Charities annetab 20 miljonit USA dollarit UNICEF-i ülemaailmse COVID-19 vastase võitluse toetuseks

AMEERIKA ÜHENDRIIGID, NEW YORK, 26. veebruar 2021 – Latter-day Saint Charities, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku humanitaarüksus, teatas täna 20 miljoni USA dollari suurusest toetusest UNICEFi ülemaailmse töö toetamiseks koos ühinguga ACT Accelerator (üleilmne koostöö, mille eesmärk on kiirendada COVID-19 testide,...

FamilySearch kuulutab välja RootsTech Connect 2021: Tasuta ülemaailmne virtuaalne üritus

Esimene Presidentkond ja üle 70-aastased apostlid vaktsineeritakse
COVID19 viiruse vastu

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kaheksa seeniorjuhti said esimese COVID19 vaktsiinidoosi Salt Lake Citys teisipäeva hommikul. Need juhid kvalifitseeruvad Ameerika Ühendriikides Utah’osariigis vaktsiinile, kuna nad on vanemad kui 70aastased. Tervishoiutöötajatel, hädaabiosutajatel ja elanikel, kellel on Covid-19 haigestumise...

Vanem ja Õde Soares põdesid COVID-19 leebemas vormis

Vanem Ulisses Soares Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema naine põdesid COVID-19 leebemas vormis pühade puhkuse ajal. Nad olid mõlemad kodus, kiriku juhtide juurest eemal ja olid võimelised täielikult taastuma enne tööle naasmist.

Vanem ja õde Renlundil diagnoositi COVID-19

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pressiesindaja Eric Hawkins andis 5. detsembril 2020 välja järgmise avalduse:

President Nelson avaldab tunnustust kõigile, kes vastasid üleskutsele tänu avaldada

Esimene Presidentkond avaldab 2020. aasta jõulusõnumi