Pressiteated

Prohvet kõneleb viimse aja pühadele Euroopas

Pühalikul koosolekul pühapäeval, 23. jaanuaril 2021 pöördus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell. M. Nelson Kiriku liikmete poole erinevates Euroopa riikides.

Templid jätkavad tegevust pandeemia ajal

Ohutusmeetmed ja piiratud mahutavus aitavad hoida templitalitused kättesaadavana koroonaviiruse omikroni variandi levides

2022. a noorteteema on „Looda Issanda peale”

Noorte Naiste ja Noorte Meeste üldjuhatused teatasid 2022. aasta noorteteema: „Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks!”

Piirkonna pühalik koosolek noortele täiskasvanutele vanem Quentin L. Cookiga

Vanem Quentin L. Cook Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneleb 9. jaanuaril 2022 noortele täiskasvanutele Euroopa, Ida-Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida piirkonnas.

Jõuluvalgus: sõnum president Russell M. Nelsonilt

Kiriku juhid jagavad 2021. aastal Esimese Presidentkonna jõululäkitusel rahu ja lootuse sõnumeid

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku neli juhti ühes Templiväljaku Tabernaaklikooriga jagasid pühapäeval 2021. aasta Esimese Presidentkonna jõululäkitusel Kiriku liikmete ja ususõpradega üle maailma rahu ja lootuse sõnumeid.

Esimese Presidentkonna 2021. aasta jõulusõnum

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond – president Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks ja president Henry B. Eyring – avaldas reedel, 26. novembril järgmise jõulusõnumi. 

Algab „Valgusta maailma” jõulukampaania

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik alustab iga-aastase „Valgusta maailma” jõulukampaaniaga, et valgustada maailm armastusega, mis on ka selle aasta teema.

Vanem Bednar ja vanem Gong arutavad, kuidas moslemeid paremini mõista

19. oktoobril 2021 esinesid Ameerika Ühendriikides Provos Brigham Youngi ülikoolis (BYU) toimunud kahepäevasel konverentsil „Islamimaailm täna: probleemid ja perspektiivid” kaks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku apostlit, vanem David A. Bednar ja vanem Gerrit W. Gong.

Vanem ja õde Bednar kutsuvad üles noori täiskasvanuid „paluma, otsima, koputama”, et leida vastuseid elu küsimustele.

„Ma luban, et kui [otsite vastuseid] siiralt ja järjekindlalt Issanda ajakava ja Tema tahte järgi, siis leiate küsimustele ja muredele, millega elus silmitsi seisate, alati vastuseid,” ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.