Pressiteated

Muudatused templianni tseremoonias

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond tegi esmaspäeval, 20. juulil 2020 järgmise avalduse muudatuste kohta templianni tseremoonias:

2020. aasta sügisene üldkonverents toimub ainult virtuaalselt

Kiriku koosolekud Eestis on ikka veel peatatud kuni edaspidise teatamiseni

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum teatasid varem, et kõik Kiriku liikmete avalikud koosviibimised, sealhulgas pühapäevased koosolekud, on COVID-19 pandeemia tõttu ajutiselt peatatud. 

Viimse aja pühad osalevad ülemaailmsetes COVID-19 abistamispüüdlustes

Kirik kuulutab välja uued kutsed Ida-Euroopa piirkonna juhatuses

Kiriku uus sümbol rõhutab Päästja keskset kohta

Prohvet tutvustab uut läkitust maailmale: „Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamine”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. kevadise üldkonverentsi pühapäevase hommikuse istungi ajal esitas president Russell M. Nelson läkituse Joseph Smithi esimese nägemuse 200. aastapäeva auks.

Prohvet kutsub paastuma suurel reedel, et saada leevendust COVID-19 viirusele

President Nelson kutsus kõiki kogu maailmas paastuma ja palvetama, et saada leevendust COVID-19 viirusele. (Eelmine paast COVID-19-le leevenduse saamiseks toimus 29. märtsil 2020.) See ülemaailmne paast toimub suurel reedel, 10. aprillil 2020.

Prohvet teatab üldkonverentsil kaheksast uuest templist

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson teatas 5. aprillil 2020 pühapäeva pärastlõunal plaanidest ehitada kaheksa uut templit kogu maailmas.

Üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi osana toimub pühalik koosolek ja hosiannahüüe

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson teatas laupäeva, 4. aprilli 2020 hommikul, et osa üldkonverentsi pühapäeva hommikusest istungist saab olema ülemaailmne pühalik koosolek, kus ta juhatab pühasid hosiannahüüdes.

...