Pressiteated

Esimene Presidentkond ja üle 70-aastased apostlid vaktsineeritakse
COVID19 viiruse vastu

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kaheksa seeniorjuhti said esimese COVID19 vaktsiinidoosi Salt Lake Citys teisipäeva hommikul. Need juhid kvalifitseeruvad Ameerika Ühendriikides Utah’osariigis vaktsiinile, kuna nad on vanemad kui 70aastased. Tervishoiutöötajatel, hädaabiosutajatel ja elanikel, kellel on Covid-19 haigestumise...

Vanem ja Õde Soares põdesid COVID-19 leebemas vormis

Vanem Ulisses Soares Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema naine põdesid COVID-19 leebemas vormis pühade puhkuse ajal. Nad olid mõlemad kodus, kiriku juhtide juurest eemal ja olid võimelised täielikult taastuma enne tööle naasmist.

Vanem ja õde Renlundil diagnoositi COVID-19

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pressiesindaja Eric Hawkins andis 5. detsembril 2020 välja järgmise avalduse:

President Nelson avaldab tunnustust kõigile, kes vastasid üleskutsele tänu avaldada

Esimene Presidentkond avaldab 2020. aasta jõulusõnumi

Prohvet jagab sõnumit tänulikkuse tervendavast väest

Sõprade soovitamise kogemuse uuendus aitab teil sõpru misjonäridega ühendada

Hiljutised muudatused septembri alguses avaldatud süsteemis, mis aitab liikmetel misjonäridele oma sõpru soovitada, lihtsustavad ja parandavad kogemust, mis aitab sõpradel misjonäridega kohtuda.

Nüüd saab veebilehel FamilySearch.org otsida kaheksat miljardit nime

Maailma suurim genealoogiateenus FamilySearch on avaldanud oma ajalooliste arhiivide kogu 8 miljardi otsitava nimega.

Vanem ja õde Gongil diagnoositi COVID-19

Vanem ja õde Gong on tänulikud paljude palvete ja armastuse avalduste eest.

Kirik annab lisajuhised seoses iganädalaste jumalateenistustega COVID-19 ajal

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on andnud välja uuendatud juhised, et aidata Kiriku juhtidel ja liikmetel üle kogu maailma turvaliselt jätkata jumalateenistustel ja teistel üritustel osalemist COVID-19 pandeemia ajal.