Pressiteated

Select a Year

Vanem ja õde Gongil diagnoositi COVID-19

Vanem ja õde Gong on tänulikud paljude palvete ja armastuse avalduste eest.

Kirik annab lisajuhised seoses iganädalaste jumalateenistustega COVID-19 ajal

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on andnud välja uuendatud juhised, et aidata Kiriku juhtidel ja liikmetel üle kogu maailma turvaliselt jätkata jumalateenistustel ja teistel üritustel osalemist COVID-19 pandeemia ajal.

Muudatused templianni tseremoonias

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond tegi esmaspäeval, 20. juulil 2020 järgmise avalduse muudatuste kohta templianni tseremoonias:

2020. aasta sügisene üldkonverents toimub ainult virtuaalselt

Kiriku koosolekud Eestis on ikka veel peatatud kuni edaspidise teatamiseni

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum teatasid varem, et kõik Kiriku liikmete avalikud koosviibimised, sealhulgas pühapäevased koosolekud, on COVID-19 pandeemia tõttu ajutiselt peatatud. 

Viimse aja pühad osalevad ülemaailmsetes COVID-19 abistamispüüdlustes

Kirik kuulutab välja uued kutsed Ida-Euroopa piirkonna juhatuses

Kiriku uus sümbol rõhutab Päästja keskset kohta

Prohvet tutvustab uut läkitust maailmale: „Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamine”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. kevadise üldkonverentsi pühapäevase hommikuse istungi ajal esitas president Russell M. Nelson läkituse Joseph Smithi esimese nägemuse 200. aastapäeva auks.

Prohvet kutsub paastuma suurel reedel, et saada leevendust COVID-19 viirusele

President Nelson kutsus kõiki kogu maailmas paastuma ja palvetama, et saada leevendust COVID-19 viirusele. (Eelmine paast COVID-19-le leevenduse saamiseks toimus 29. märtsil 2020.) See ülemaailmne paast toimub suurel reedel, 10. aprillil 2020.