Pressiteated

Üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi osana toimub pühalik koosolek ja hosiannahüüe

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson teatas laupäeva, 4. aprilli 2020 hommikul, et osa üldkonverentsi pühapäeva hommikusest istungist saab olema ülemaailmne pühalik koosolek, kus ta juhatab pühasid hosiannahüüdes.

...

Selle nädala üldkonverents tõotab tulla meeldejääv

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. kevadine üldkonverents (4.–5. aprill 2020) erineb kõigist varasematest konverentsidest Kiriku ajaloos.

Misjonitöös tehakse veel ajutisi muudatusi

Lisamuudatused seoses 2020. aasta kevadise üldkonverentsiga

Peatatakse ajutiselt kõik Kiriku liikmete avalikud kogunemised kogu maailmas

Nagu öeldi 11. märtsil 2020 saadetud kirjas, jätkame COVID-19-ga seotud sündmuste jälgimist kogu maailmas. Oleme kaalunud kohalike Kiriku juhtide, valitsusametnike ja meditsiinitöötajate nõu ning otsinud nendes asjades Issanda juhatust. Anname nüüd järgmised uuendatud juhised.

Toimub ringkonna konverentsi ülekanne

Kiriku liikmete rahvarohked kogunemised

Seoses hiljutise teadaandega 2020. a kevadise üldkonverentsi osaluspiirangute kohta anname järgmised juhised Kiriku liikmete rahvarohkete kogunemiste jaoks.

2020. aasta kevadine üldkonverents

2020. a kevadise üldkonverentsi istungitel saab kogu maailmas osaleda ainult tehnoloogia vahendusel.

COVID-19 mõju misjonäride koolituskeskustele

COVID-19 ja selle mõju viimse aja pühadele ümber maailma

Kirik andis välja järgmise avalduse: