Teema

Taastamine

Muistse kiriku ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi taasrajamine viimsetel päevadel Jumala ilmutuse kaudu Joseph Smithile ja prohvetitele, kes on olnud pärast teda Kiriku presidendid. Terminit „taastatud evangeelium” kasutatakse, et rõhutada selle taastamist pärast Uue Testamendi aega.

Vt ka Joseph Smith ja taastamine

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.