Teema

Surnute eest ristimine

Õpetust surnute eest ristimisest mainitakse Uues Testamendis (vt 1Kr 15:29), kuid selle õpetuse alus tuleb viimse aja ilmutusest Joseph Smithile. Tegutsedes asemikuna surnud inimese eest – tihtipeale on selleks üks nende enda surnud esivanem –, võivad Kiriku liikmed saada ristitud selle surnud inimese eest. Viimse aja pühade uskumustes võib surnud inimene teha valikuid ka järgmises elus ja ristimistalituse vastuvõtmine avab tee jätkuvaks arenguks. Surnute eest ristimisi tehakse ainult templis.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.