Teema

Tabernaakel

Kõik suured hooned, mida kasutatakse kogunemiseks, kuid enamasti viidatakse sellega Salt Lake’i tabernaaklile, mis asub Salt Lake City Templiväljakul ja kus tegutseb Mormooni Tabernaakli koor.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.