Teema

Vanem Robert D. Hales

Vanem Robert D. Halesi toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 2. aprillil 1994.

Vanem Hales kutsuti üldjuhiks 4. aprillil 1975. Ta on teeninud Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi assistendina ja hiljem Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmena. Ta oli Kiriku juhtivpiiskop 1985. aasta aprillist ajani, kui ta kutsuti Kaheteistkümne Kvoorumi liikmeks.

Viis aastat enne tema üldjuhiks kutsumist teenis ta regionaalse esindajana. Ta teenis koguduse juhatajana, piiskopina, kõrgema nõukogu liikmena ja vaiajuhataja nõuandjana. Ta oli Inglise Londoni misjoni juhataja 1970ndate aastate lõpus ja teenis esimese nõuandjana Pühapäevakooli üldjuhatuses.

Enne kui ta kutsuti täisajalisse teenistusse Kirikus, oli vanem Halesil väljapaistev karjäär äri alal, töötades kolme üleriigilise ettevõtte juhtivkohtadel.

Vanem Hales sündis New Yorgis. Ta lõpetas Utah Ülikooli ja tal on magistrikraad ärijuhtimise alal Harvardi Ülikoolist. Ta teenis Ameerika Ühendriikide õhujõududes hävituslennuki piloodina.

Ta abiellus Mary Crandalliga ja neil on koos kaks poega.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.