Teema

Vanem Richard G. Scott

Richard Gordon Scotti toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku apostlina 1. oktoobril 1988. Ta kutsuti Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmeks 2. aprillil 1977. a ja teenis selle kvoorumi juhatuses alates 1. oktoobrist 1983 kuni apostliks kutsumiseni.

Ta sündis 7. novembril 1928. a Idahos Pocatellos Kenneth Leroy ja Mary Whittle Scotti perre. Viieaastasena kolis ta koos vanematega Washington D.C.-sse, kus tema isa töötas põllumajandusministeeriumis ning sai hiljem põllumajanduse aseministriks.

Vanem Scott lõpetas George Washingtoni Ülikooli mehaanikainseneri erialal ja teenis põhimisjonil Uruguais ning lõpetas magistrantuuris õpingud tuumainseneri alal Tennessee Oak Ridge’i Ülikoolis. 1953. kuni 1965. aastani teenis vanem Scott otseselt admiral Hyman Rickoveri alluvuses, kes juhatas tuumakütuse väljatöötamist mitmetele mereväe ja maal asuvatele jõujaamadele. Vanem Scott sai 2008. aastal Brigham Youngi Ülikooli kristliku teenimise audoktori kraadi.

Aastatel 1965 kuni 1969 juhatas ta Argentiina põhjamisjonit Argentiinas Cordobas. Pärast seda töötas ta eranõustajana tuumaenergia ettevõtetes.

Kuni tema kutsumiseni Seitsmekümne Kvoorumisse teenis ta Uruguai, Paraguai, Põhja- ja Lõuna-Carolina, Virginia ja Washington D.C. regionaalse esindajana.

Vanem Scott armastab meie Taevast Isa, Tema armastatud Poega ja kõiki Isa teisi lapsi. Vanem Scottil on palju erinevaid huvisid. Tal on sügav armastus maailma loodusliku ilu vastu.

Teda õnnistati andeka naise Jeanene Watkinsiga, kellega ta 16. juulil 1953. aastal Manti templis pitseeriti. Jeanene Watkins suri 15. mail 1995. Neil on seitse last.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.