Teema

Vanem Russell M. Nelson

President Russell M. Nelsonit toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 17. presidendi ja prohvetina ning asetati ametisse 14. jaanuaril 2018 Salt Lake’i templi ülemises toas. Enne tema kutsumist Kiriku peaks teenis president Nelson 15. juulist 2015 kuni tema prohvetiks kutsumiseni Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana. Ta on teeninud selle kvoorumi liikmena alates 7. aprillist 1984.

Ta töötas kirurgia uurimisprofessorina ja torakaalkirurgia residentuuri juhatajana Utah Ülikoolis ning torakaalkirurgia üksuse esimehena LDS haiglas Salt Lake Citys.

Vanem Nelson on avaldanud palju teoseid ja kirjutanud hulga peatükke meditsiiniõpikutesse. Enne oma üldjuhi kutset pidas vanem Nelson loenguid ja reisis oma erialaga seoses üle kogu Ameerika Ühendriikide ja paljudes teistes riikides. Ta on saanud palju auhindu ja auavaldusi, sealhulgas Utah Ülikooli Väljapaistva Lõpetaja auhind, Ameerika Südameassotsiatsiooni Kullast Südame auhind, Ameerika Südameassotsiatsiooni tunnustus rahvusvahelise teenistuse eest ja Kuldtahvli auhind Ameerika Saavutusakadeemialt. Talle on antud auprofessori tiitel kolmes Hiina Rahvavabariigi ülikoolis.

Dr Nelson teenis Vaskulaarkirurgia Seltsi presidendina ja Ameerika Torakaalkirurgia Juhatuse direktorina, Ameerika Südameassotsiatsiooni Kardiovaskulaarkirurgia Nõukogu esimehena ja Utah’ osariigi Meditsiiniassotsiatsiooni presidendina.

Vanem Nelson on „Kes on kes maailmas“, „Kes on kes Ameerikas“ ja „Kes on kes religioonis“ nimekirjades.

Vanem Nelsonil on olnud Kirikus palju kutseid ja kohustusi. Ta teenis Bonneville’i vaia juhatajana1964. aastast kuni 1971. aasta juunini, kui ta kutsuti Pühapäevakooli üldjuhatajaks. Enne tema kutset Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis teenis ta regionaalse esindajana Utah’s Kearnsi regioonis. Ta oli varem teeninud Brigham Youngi Ülikooli regionaalse esindajana.

Vanem Nelson sündis 9. septembril 1924 Marion C. ja Edna Anderson Nelsoni perre. Vanem Nelsonil ja tema naisel, endisel Dantzel White’il, on kümme last. Õde Nelson suri 2005. aasta veebruaris. 2006. aasta aprillis abiellus ta Wendy L. Watsoniga.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.