Teema

Vanem M. Russell Ballard

Tegevjuhataja M. Russell Ballard on teeninud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena alates 6. oktoobrist 1985, reisides kogu maailmas, õpetades Kiriku liikmeid ja juhatades ülemaailmse Kiriku igapäevategevust. 14. jaanuaril 2018 toetati teda Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhatajana ja asetati ametisse.

Ta sündis Utah’ osariigis Salt Lake Citys 8. oktoobril 1928. Tema vanemad olid Melvin R. ja Geraldine Smith Ballard. Ta õppis Utah Ülikoolis.

Noore mehena teenis ta Kiriku misjonil Inglismaal, kus teenis nõuandjana misjonijuhatuses. Samuti teenis ta kahel korral piiskopina.

1974. aastal kutsuti ta Kanada Toronto misjoni juhatajaks ja kui ta seal teenis, kutsuti ta Esimesse Seitsmekümne Kvoorumisse 1976. aasta aprillis. Seitsmekümne liikmena juhendas ja koolitas ta juhte oma vastutusala geograafilistes piirkondades. 1980. aasta veebruarist kuni 1985. aasta oktoobrini teenis ta Seitsmekümne juhtkonnas, juhtides Kiriku seitsmekümnete kvoorumeid. Suur osa tema teenimistööst on keskendunud misjonitööle.

Enne kui vanem Ballard kutsuti Kiriku täisajalise juhi kohale, tegutses ta auto-, kinnisvara- ja investeerimisäris. Ta on teeninud paljudes Kiriku ja tsiviilkomiteedes ja juhatustes.

Ta abiellus Barbara Boweniga Salt Lake’i templis 28. augustil 1951. Neil on kaks poega ja viis tütart.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.