Teema

Vanem Jeffrey R. Holland

Vanem Jeffrey R. Holland pühitseti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 23. juunil 1994. a. Enne kui ta sai oma kutse, teenis vanem Holland Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmena alates 1. aprillist 1989. a.

Aastast 1980 kuni üldjuhiks kutsumiseni aastal 1989 teenis Jeffrey R. Holland Brigham Youngi Ülikooli üheksanda presidendina Provos Utah’ osariigis. Ta on Kiriku endine haridusvolinik ja BYU usuharidusosakonna dekaan.

Ta oli Dixie Keskkooli ja Dixie Kolledži õpilasjuht ja esindusvõistkonna atleet oma sünnikohas Saint George’is. Ta sai inglise keele bakalaureuse kraadi ja usuhariduse magistrikraadi Brigham Youngi Ülikoolist. Ta omandas magistri- ja filosoofiadoktori kraadi Yale’i Ülikoolis.

Vanem Holland töötas elukutselise haridustöötajana, enne kui ta kutsuti täisajalisse teenistusse Kirikus. Ta teenis Ameerika Erakolledžite ja Eraülikoolide Presidentide Ühenduse presidendina, Erakolledžite ja Ülikoolide Rahvusliku Ühenduse juhatuses ja Rahvusliku Ülikooliatleetide Ühenduse Juhtide Komisjoni liikmena. Teda austati B’Nai B’rithi Anti-Difamatsiooni Liiga Vabaduse Tõrviku autasuga tema töö eest kristlaste ja juutide vahelise mõistmise parandamisel. Ta on teeninud mitmete tsiviil- ja ärikorporatsioonide juhatustes. Ameerika Skaudiorganisatsioonilt sai ta Väljapaistva Kotkapoja autasu. Ta on kaheksa raamatu autor ja kirjutas ühe neist raamatutest koos oma naise Patriciaga.

Vanem Holland sündis 3. detsembril 1940. aastal Frank D. ja Alice Bentley Hollandi perre. 1963. aastal abiellus ta Patricia Terryga. Neil on kolm last.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.