Teema

Vanem David A. Bednar

David A. Bednar asetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 7. oktoobril 2004. Enne oma kutset Kaheteistkümne Kvoorumis teenis vanem Bednar piirkonna seitsmekümnena, piirkonna juhtiva seitsmekümnena, regionaalse esindajana, kaks korda vaiajuhatajana, samuti teenis ta piiskopina.

 

Vanem Bednar sündis 15. juunil 1952 California osariigis Oaklandis. Ta teenis põhimisjonärina Lõuna-Saksamaal ja seejärel õppis Brigham Youngi Ülikoolis, kus sai bakalaureuse ja magistrikraadi. Ta sai veel doktorikraadi organisatsioonikäitumise alal Purdue Ülikoolist.

Pärast oma hariduse omandamist töötas vanem Bednar professorina Texase Tehnikaülikoolis ja Arkansase Ülikoolis. Seejärel teenis ta aastatel 1997−2004 Brigham Youngi Ülikooli Idaho üksuse (endise Ricksi Kolledži) dekaanina.

Vanem Bednar abiellus Susan Kae Robinsoniga Salt Lake’i templis 20. märtsil 1975. aastal ja nad on kolme poja vanemad.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.