Teema

Vanem Dallin H. Oaks

President Dallin H. Oaksi toetati esimese nõuandjana Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ning asetati ametisse 14. jaanuaril 2018. Teda toetati Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena 3. mail 1984.

Ta on pärit Utah’ osariigist Provost (sündinud 1932). Tal on koos kadunud abikaasa June Dixon Oaksiga kuus last. June Dixon Oaks suri 21. juulil 1998. 25. augustil 2000. a abiellus vanem Oaks Kristen M. McMainiga Salt Lake’i templis.

Vanem Oaks on lõpetanud Brigham Youngi Ülikooli (1954) ja Chicago Ülikooli juurateaduskonna (1957). Ta praktiseeris ja õpetas juurat Chicagos. Ta oli Brigham Youngi Ülikooli dekaan aastatel 1971−1980 ja Utah’ ülemkohtu kohtunik alates 1980. aastast kuni 1984. aastani, mil ta võttis vastu apostlikutse.

Ta on paljude äri-, haridus- ja heategevusorganisatsioonide juhtivametnik või juhatuse liige. Ta on paljude raamatute ja usu- ning juuraalaste artiklite autor ja kaasautor.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.