Teema

Vanem D. Todd Christofferson

Vanem D. Todd Christofferson kutsuti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks 5. aprillil 2008. Selle kutse saamise ajal teenis ta Seitsmekümne juhtkonnas.

Seitsmekümne juhtkonnas teenides vastutas vanem Christofferson Kiriku Põhja-Ameerika lääne-, loode- ja kagualade eest. Samaaegselt teenis ta pereajaloo ja Kiriku ajaloo osakonna tegevdirektorina. Varem teenis ta Kiriku Mehhiko lõunapiirkonna juhatajana ja elas Mexico Citys.

Enne täisajalise Kiriku üldjuhi kutset oli vanem Christofferson seotud Nations Bank korporatsiooni (praegune Bank of America) üldnõukoguga Charlotte’is Põhja-Carolinas. Varem töötas ta vanemasepresidendi ja üldnõunikuna Nashville’is Tennessee Commerce Union pangas. Samuti oli ta seotud kogukonna teemade ja erinevate usuorganisatsioonidega. 1975−1980 töötas vanem Christofferson juristina Washington D.C.-s pärast seda, kui oli teeninud Ameerika ringkonnakohtuniku John J. Sirica kohtunõunikuna (1972−1974).

Ta sündis Pleasant Grove’is Utah’s, lõpetas keskkooli New Jersey osariigis, sai bakalaureuse kraadi Brigham Youngi Ülikoolist, kus oli Edwin S. Hinckley stipendiumi saaja, ning oma juurakraadi sai ta Duke’i Ülikoolist.

Teiste kutsete hulgas on ta Kirikus teeninud kui regionaalesindaja, vaiajuhataja ja piiskop. Noore mehena teenis ta misjonil Argentiinas.

Vanem Christoffersonil ja tema naisel Katherine Jacob Christoffersonil on viis last.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.