Teema

Vanem Boyd K. Packer

Juhataja Boyd K. Packer asetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja kutsesse 3. veebruaril 2008. Enne seda teenis ta Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhina alates 5. juunist 1994. Enne tegevjuhina teenimist teenis ta Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmena. Ta pühitseti apostliks 9. aprillil 1970. Varem teenis ta peaaegu üheksa aastat Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi assistendina.

Elukutselt haridustöötaja, teenis ta Kiriku seminaride ja usuinstituutide juhatajana ja Brigham Youngi Ülikooli haldusnõukogus.

Ta õppis Weber Kolledžis ja seejärel sai teaduste bakalaureuse ja teaduste magistri kraadi Utah State Ülikoolist. Ta sai doktorikraadi haridusjuhtimise alal Brigham Youngi Ülikoolist.

Juhataja Packer sündis 10. septembril 1924. aastal Utah’ osariigis Brigham Citys. Teises maailmasõjas teenis ta pommituslennuki piloodina Vaikse ookeani piirkonnas.

Juhataja Packer teenis Uus-Inglismaa misjoni juhatajana. Ta on suure hulga raamatute ja teiste avaldatud teoste autor. Ta on kunstnik, eriti meeldib talle kujutada linde. Ta on abielus endise Donna Smithiga. Neil on kümme last.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.