Teema

Vanem

Üks Melkisedeki preesterluse kui kõrgema preesterluse pühitsetud ametitest. Vanemad on Kristuse teenijad, keda kutsutakse teenima Kiriku vaimsetes ülesannetes.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.