Teema

Usuinstituudid

http://institute.lds.org

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus pannakse suurt rõhku haridusele. Põhi- ja keskkooli õpilastele pakutavatele seminaritundidele lisaks toetab Kirik ka instituudi usuõpetuse tunde noortele vallalistele täiskasvanutele vanuses 18 kuni 30 ja abielus tudengitele.

  • Täiskohaga ja vabatahtlikud õpetajad õpetavad õpilasi Kirikule kuuluvates usuinstituudi hoonetes, kohalikes kogudusehoonetes või eramajades.Iganädalasi tunde viiakse läbi tööpäevadel ja õhtuti.
  • Kursustel õpitakse Vana ja Uut Testamenti, Mormoni Raamatut ja Kiriku ajalugu, kohtamas käimisest ja abielust ning kuidas uurida pereajalugu.
  • Instituut pakub õpilastele samuti võimalusi areneda humanitaarabi andmisel, üksteisega suhtlemisel ja juhtide koolitusel. Selle eesmärgiks on edendada vaimsust õpilastes, kes seisavad silmitsi igapäevaelu surve, katsumuste ja väljakutsetega.
  • Instituuditundidest osavõtjate arv kasvab jätkuvalt nii Ameerika Ühendriikides kui ka väljaspool seda.2005. aastal osales instituuditundides väljaspool Ameerika Ühendriike üle 200 000 õpilase, samas kui Ameerika Ühendriikides oli osalejate arv 167 000.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.