Teema

Usuvabadus

Usuvabadus

Usuvabadus on põhiinimõigus, mis kaitseb kõikide inimeste südametunnistust. See lubab meil mõelda, väljendada ennast ja tegutseda selle põhjal, mida me sügavalt usume. Kuid kõikjal maailmas ja Ameerika Ühendriikides on see vabadus murenemas. Kirikud, usuorganisatsioonid ja üksikisikud seisavad vastamisi järjest kasvavate piirangutega, kui nad osalevad avalikus sfääris, väljendavad oma uskumusi või teenivad ühiskonnas. Kuid on palju häid asju, mida Kiriku liikmed ja heatahtlikud inimesed võivad teha, et säilitada ja tugevdada usuvabadust.

Mida usuvabadus tähendab?

Usuvabadus on põhiinimõigus ja üks esimesi Ameerika Ühendriikide konstitutsioonis tagatud õigusi. See on õigus mõelda, ennast väljendada ja tegutseda selle põhjal, mida sa sügavalt usud oma südametunnistuse järgi. LOE ROHKEM»

Miks meil on vaja usuvabadust?

Usuvabadus või südametunnistuse vabadus on kriitiline mitmekesise ühiskonna tervise jaoks. See võimaldab erinevatel uskudel ja usulistel tõekspidamistel õitseda. Usuvabadus kaitseb kõikide gruppide ja üksikisikute õigusi, kaasa arvatud kõige haavatavamaid, olgu need religioossed või mitte. LOE ROHKEM»

Miks usuvabadus on tähtis mormoonidele?

Oma õpetuste ja ajaloo tõttu on viimse aja pühadel eriline pühendumus usuvabadusele. Peaaegu 200 aastat on mormoonide juhid õpetanud usuvabaduse tähtsust kõigile: „Me nõuame õigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad.” LOE ROHKEM»

Kuidas usk on ühiskonnale eluliselt tähtis?

Usul on ühiskonnas eluliselt tähtis koht. Positiivse mõju avaldamiseks vajavad usuorganisatsioonid ja inimesed füüsilist, sotsiaalset ja juriidilist kohta oma usu praktiseerimiseks. Kõik seadusega kooskõlas olevad hääled peaksid saama võimaluse olla kuuldud avalikus sfääris. Religioosseid ega ilmalikke hääli ei tohiks vaigistada. Usk ei ole vaid eraviisiline jumalakummardamine, see sisaldab endas ka sotsiaalsetes ja moraalsetes küsimustes avalikult väljendamise. LOE ROHKEM»

Mida usuvabadus meilt nõuab?

Niisama palju, kui usuvabadus on õigus, on see ka kohustus. Usuvabadus ja tsiviilsus sõltuvad üksteisest ja moodustavad vastastikuse kohustuse, mis põhineb iga inimese sisemisel väärikusel. Usuorganisatsioonid ja inimesed on vastutavad, et avaldada oma vaated mõistlikult ja lugupidamisega. LOE ROHKEM»

Mida me saame teha?

  • Õpi usuvabadusest – mis see on, kuidas see töötab ja millised probleemid seda ohustavad.
  • Praktiseeri usuvabadust – austa teiste usulisi tõekspidamisi ja nende arvamusi, kes ei usu. Ole oma vestlustes ja läbikäimistes tsiviilne, nii näost näkku kui ka internetis.
  • Ühine teistega usuvabaduse edendamiseks – räägi kaasa oma kogukonnas, kus iganes tunned end mugavalt. Kasuta internetti ja sotsiaalmeediat, et aidata teistel õppida usuvabadusest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.