EasterMessageFP2024.jpeg
Pressiteade


Ülestõusmispühade sõnum Esimeselt Presidentkonnalt

Me kutsume teid üles mõtlema nende ülestõusmispühade ajal Päästja lepitusohvrile ja hiilgavale ülestõusmisele, mis meid kõiki õnnistavad.

Meie Lunastajalt Jeesuselt Kristuselt tuleb lootusesõnum: „Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud!” (Jh 16:33) Päästja lubab, et kui me peame Ta käske ja talitusi, on meil „rahu selles maailmas ja igave[ne] elu tulevases” (ÕL 59:23).

Me tunnistame, et Jeesus Kristus elab! „Ta on üles tõusnud.” (Mt 28:6) Tänu Temale võime me saada juhatust ja jõudu, kui kanname koormaid, millega surelikkuses silmitsi seisame. Kui meil on usku Päästja lepitusohvrisse, ei saa patuahelad meid kinni hoida ja elukatsumuste vägi meie üle ei jää kestma. „Surma astel on alla neelatud Kristuses.” (Mo 16:8)

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Esimene Presidentkond

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.