Sitestest01.jpg
Pressiteade

Pühapaikade ja ajaloodokumentidega seotud kohustused ja omandiõigus antakse üle Jeesuse Kristuse Kirikule

Omandatud varade seas on Kirtlandi tempel, ajaloolised hooned Nauvoos ja Joseph Smithi Piibli-tõlke käsikirjad

Teisipäeval, 5. märtsil 2024 anti välja Kristuse Kogukonna ja Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ühisavaldus. Inglise keeles on avalikustatud ka Korduma kippuvad küsimused ja Lisa.

Täna, teisipäeval, 5. märtsil 2024, andis Kristuse Kogukond Kirtlandi templi, mõne ajaloolise hoone ning erinevate käsikirjade ja artefaktidega seotud kohustused ja omandiõiguse kokkulepitud summa eest ametlikult üle Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule. Meie huvi ja harras austus nende ajaloopaikade ja esemete vastu on ühine ning oleme pühendunud hoidma neid tallel tulevastele põlvedele.

Selle märgilise kokkuleppeni viinud arutelu algas 2021. aasta juunis. „See varade vahetus on meie kirikule tähendusrikas,” ütles Kristuse Kogukonna president Stephen M. Veazey. „Suurenenud sihtotstarbeliste annetuste kaudu on Kirstuse Kogukonnal suuremad võimalused viia kogu maailmas ellu oma missioonist lähtuvaid prioriteete, mille seas on ka meie templiga Missouri osariigis Independence’is seotud jumalikult ette nähtud eesmärkide täitmine.”

„Meil on suur au need pühapaigad, dokumendid ja artefaktid oma haldusesse võtta,” ütles Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell M. Nelson. „Me täname oma sõpru Kristuse Kogukonnast suure hoolitsuse ja koostöö eest nende ajalooaarete senisel säilitamisel. Sedasama kohustume tegema ka meie.”

Kirtlandi tempel jääb ajalooliseks hooneks. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik plaanib taasavada templi 25. märtsil 2024 avalikeks tasuta ekskursioonideks. Sarnaselt avatakse 25. märtsil 2024 avalikeks tasuta aastaringseteks ekskursioonideks ka Smithide pere kodutalu, härrastemaja ja punastest tellistest kauplusehoone Nauvoos. Üksikasjalikum teave tehingute, varade ja muude kokkuleppes sisalduvate esemete kohta on tulemas.

See ajalooline tehing tõmbab joone alla meie pikaaegsetele püüdlustele usu- ja kultuuripärandi säilitamisel ning sarnaste kasvu- ja teenimisvõimaluste kindlustamisele maailmas.

Kristuse Kogukond on rahvusvaheline usukogukond, mis on pühendunud siiraste suhete tugevdamisele üksteise ja Jumala vahel. Kogukonna eesmärk on taastada maa peal Kristuse rahu ja võidelda inimväärikust alandavate ülekohtuste süsteemide vastu. Kristuse Kogukond kinnitab, et iga inimene on tõeliselt väärtuslik ning kogukond on koht, kus tunda end ühtekuuluva, armastatu ja väärtustatuna, kasvada vaimselt ning leida oma eesmärk, mis muudab inimeste elu ja kogukondi.

Üleilmne Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik õpetab, et meie Taevaisa ja Tema Poeg Jeesus Kristus on kutsunud nüüdisajal taas elava prohveti ning taastanud preesterluse volituse ja lepingud, et õnnistada peresid ja üksikisikuid rõõmuga. Kiriku liikmed püüavad järgida ja jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi, hoolitseda abivajajate eest ning ühendada peresid kogu igavikuks. Nad tunnistavad pühakirjana Mormoni Raamatut ja Piiblit.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.