Teema

Templi avatud uste päevad

Kui Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ehitab uue templi, siis on see püha hoone avatud ekskursioonideks ka üldsusele. Kõik võivad osaleda avatud uste päevadel, mis kestavad tavaliselt paar nädalat. Pärast seda pühitsetakse tempel ametlikult ja selle uksed on avatud ainult Kiriku liikmetele, kes on usus aktiivsed.

Avatud uste päevade jooksul saavad külastajad rohkem teada templite eesmärgist ja sellest, mispärast need on viimse aja pühadele tähtsad. Avatud uste päevade ringkäik algab lühikese tutvustava videoga ning pärast seda viib vabatahtlik giid külastajad templisse. Templis selgitab giid peamiste ruumide funktsioone – seal on ruume õppimiseks, abielude pitseerimiseks ja ristimiste läbiviimiseks. Giid selgitab lühidalt viimse aja pühade uskumusi seoses nendes ruumides läbiviidavate toimingutega. Ekskursiooni lõpus viiakse külastajad vastuvõtusaali, kus serveeritakse suupisteid ning kus vabatahtlikud on valmis vastama nende küsimustele.

Templi avatud uste päevad on tasuta, kuid vahel on suure külastajate arvu tõttu vaja sissepääsuks piletit. Kogu üldsusele avatud ekskursioonidele lisaks viiakse templi avatud uste päevadel läbi ekskursioone naabruskonna elanikele, töövõtjatele, ehitustöölistele, kohalikule meediale ja kutsutud kogukonna ja valitsusjuhtidele.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetele on templid Issanda kojad ja kõige pühamad paigad maa peal. Templitalitused seovad perekonnad kokku igaveseks, õpetavad elu eesmärki ja selgitavad Jumala päästmisplaani. Templis käimine aitab kaasa isiklikule vaimsele arengule ja tugevdab viimse aja pühade pühendumist järgida Jeesuse Kristuse eeskuju.

Hetkel on maailmas 134 toimivat templit ja veel 26 templit on välja kuulutatud või ehitusjärgus.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.