Teema

Templiabielu

Kiriku liikmed usuvad, et templites sooritatud abielud on pitseeritud või õnnistatud kestma kogu igaviku. Arusaam, et perekond võib kesta ka pärast surma kui teadlik armastav üksus, kus vanemate abielu ning lapse ja vanema suhe edasi kestavad, on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete põhiuskumus.

Kui abielupaar templis pitseeritakse, siis kõik lapsed, kes neile hiljem sünnivad, on automaatselt nendega kokku pitseeritud. Kui lapsed sünnivad enne vanemate pitseerimist, võivad need lapsed saada hiljem vanematega kokku pitseeritud. Ka adopteeritud lastel on võimalus saada oma kasuvanematega kokku pitseeritud.

Igaveste perede põhimõte pärineb pühakirjadest ja kaasaja ilmutusest. Näiteks on Uues Testamendis Matteuse 16:19 kirjas Jeesuse sõnad apostel Peetrusele: „Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. ”Kiriku seisukohalt on „siduma” ja „pitseerima” samased mõisted.

Aastal 2000 ajakirjas Los Angeles Times avaldatud uurimuse andmetel on „lahutuste ajajärgul mormoonide templiabielud loodud kestma” ning lahutusi on vaid 6%. Ühes teises 1993. aastal ajakirjas Demography Magazine avaldatud uurimuses järeldati, et ameeriklaste seas on templis abiellunud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmete puhul tõenäosus, et abielu lahutatakse, kõige väiksem.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.