Pressiteade

Vanem Christofferson lõpetab Euroopas teenimistööringkäigu, õhutab keskenduma Jeesusele Kristusele

Teenimistöine külaskäik kuues Euroopa riigis hõlmas kokkusaamist kiriku liikmete ja misjonäridega ning kohtumist valitsusametnikega

Page Title

Vanem Christofferson lõpetab Euroopas teenimistööringkäigu, õhutab keskenduma Jeesusele Kristusele

Subhead

Teenimistöine külaskäik kuues Euroopa riigis hõlmas kokkusaamist kiriku liikmete ja misjonäridega ning kohtumist valitsusametnikega

Location

Frankfurt Maini ääres

Keywords

Elder D. Todd Christofferson, Euroopa piirkond

Article Copy

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni 11-päevane teenimistöine külaskäik Euroopa mandril lõppes 4. märtsil 2024 Kopenhaagenis, kus ta kohtus parajasti tolles riigis teenivate kiriku misjonäridega. Vanem Christofferson, keda saatis kogu ringreisi ajal tema abikaasa Katherine Christofferson, jagas kuues Euroopa riigis lootusesõnumit ning kutsus kiriku liikmeid ja sõpru keskenduma elus Jeesuse Kristuse õpetustele ja järgima hoolikamalt Tema eeskuju.

Austriat, Horvaatiat, Taanit, Saksamaad, Ungarit ja Hispaaniat hõlmanud teenimisringkäigul viibis suurema osa ajast vanem Christoffersoni ja õde Christoffersoniga ka vanem Brent H. Nielson Seitsmekümne juhatusest koos oma abikaasa Marcia Nielsoniga. Enamikul koosolekutel osalesid koos nendega ka piiskop W. Christopher Waddell, esimene nõuandja juhtivas piiskopkonnas, ja tema abikaasa, Carol Waddell. Nad kohtusid neis erinevais asukohtades kirikuliikmete ja misjonäridega ning kutsusid neid tugevdama usku Jeesusesse Kristusesse ja olema jüngritena üha pühendunumad.

Lisaks kohtus vanem Christofferson Horvaatia ja Ungari riigiametnikega. Alljärgnevalt toome ära teenimistööringkäigu kõrghetked, kus suurem rõhuasetus on fotodel.

Madrid, Hispaania

Esimesed koosolekud peeti Madridi templi kompleksi kogudusehoones 2024. aasta 24. ja 25. veebruari nädalavahetusel. Selles esimeses teenimistööringkäigu peatuskohas ühines külastavate üldjuhtidega vanem Rubén V. Alliaud, esimene nõuandja Kesk-Euroopa piirkonna juhatusest, keda saatis tema abikaasa Fabiana Alliaud.

Lisaks toimusid tol nädalalõpul Hispaania kolme misjoni ajalooline koosolek, kohtumine noorte täiskasvanute nõustajatega enamikust Kesk-Euroopa piirkonna riikidest ning pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, mida kanti üle kõikides Kesk-Euroopa piirkonna hispaania keelt kõnelevates üksustes.

Pühapäeval oli vanem Christofferson eesistujaks erilisel Madridi kolme vaia vaiakonverentsil. Ka seda erilist koosolekut kanti üle Madridi piirkonnas, kuna hoone mahutas vaid tuhat inimest.

Frankfurt, Saksamaa

Saksamaal pidasid vanem Christofferson, vanem Nielson ja piiskop Waddell koosolekuid kiriku Kesk-Euroopa piirkonna peakorteris Frankfurdis. 28. veebruaril 2024 toimus eriline pühalik koosolek kiriku töötajaskonnale Frankfurdis ja kogu selles piirkonnas. Saksamaal peatumise lõpetuseks korraldati hoones ringkäik ja vanem Christofferson pühitses selle.

Zagreb, Horvaatia

29. veebruaril 2024 sõitis vanem Christofferson koos vanem Nielsoni ja vanem Jack N. Gerardi, teise nõuandjaga Kesk-Euroopa piirkonna juhatuses, ja tema abikaasa, õde Claudette Gerardiga, Horvaatia pealinna Zagrebisse, et kohtuda seal kõrgemal tasemel Horvaatia valitsuse kultuuri- ja meediaministri ning teiste ametnikega.

Vanem Christofferson väljendas tänu Horvaatia valitsuse jõupingutuste eest COVID-19 pandeemia ajal, mis võimaldas kiriku misjonäridel Euroopas ringi liikuda ja neile määratud sihtkohta jõuda.

Lisaks arutas ta valitsusametnikega, kuidas kirik ja selle liikmed saaksid kaasa aidata ühiskonna parandamisele riigis. „Me rääkisime (Horvaatia) valitsuse eesmärkidest ja huvidest ning avastasime, et meil on palju erisuguseid võimalusi teha nendega koostööd eriti nende abistamiseks, kes on suures hädas,” ütles ta. Pärast seda toimus Zagrebi kogudusehoones Põhja-Aadria misjoni konverents.

Budapest, Ungari

Järgmisel päeval, 1. märtsil 2024, kohtusid vanem Christofferson, vanem Nielson ja vanem Gerard Budapestis Óbuda ringkonna meeri, härra László Kissiga. Kirik on ostnud Óbuda ringkonnas maalapi ja plaanib ehitada sinna tulevase Budapesti templi, millest saab kiriku esimene tempel Ungaris.

{{video_01|https://youtube.com/embed/lQ7x3AZdDHs}}

Kohtumise ajal tutvustas vanem Christofferson meerile kirikut ja selgitas, miks viimse aja pühad peavad templit Issanda kojaks. Kokkusaamine oli „väga südamlik ja viljakas”, sõnas vanem Christofferson.

Pärast Óbuda raekojas aset leidnud kohtumist sõitis rühm Pesti kogudusehoonesse erilisele Ungaris Budapesti misjonil teenivate misjonäridega peetud konverentsile. Ungaris viibis ka piiskop Waddell, kes kasutas võimalust külastada päev varem mitut asutust, mida kirik Ungaris oma humanitaar- ja sotsiaalabi püüdluste raames aitab.

Viin, Austria

2024. aasta 2. ja 3. märtsi nädalavahetusel sõitis rühm Austria pealinna, kus vanem Christofferson osales konverentsil, mis peeti Alpi saksakeelsel misjonil teenivatele misjonäridele. Seejärel oli ta eesistuja Kesk-Euroopa piirkonna kirikujuhtide koolituskoosolekul. Kuulajaskonna seas viibis ka kogu Kesk-Euroopa piirkonna juhatus.

Lisaks andis vanem Christofferson intervjuu raadios Ö1. See raadiojaam kuulub Austria rahvusringhäälingusse ORF. Pühapäeval, 3. märtsi hommikul, toimus ühes Viini kesklinna hotellis eriline vaiakonverents.

Vaiakonverentsi kanti üle kogu riigis. Vanem Christoffersoni sõnum Viinis oli selge. Ta sõnas, et need, kes „joondavad oma elu Jeesuse Kristuse sõnumiga, tunnevad rohkem rõõmu”. Lisaks kinnitas ta, et „meeleparandus on mõeldud meile elus rõõmu tooma”.

Kopenhaagen, Taani

4. märtsil 2024, Euroopa mandri viimasel teenimistöökülaskäigu päeval, sõitis vanem Christofferson Kopenhaagenisse, et pidada seal misjonikonverentsi Taani Kopenhaageni misjoniga. Koosolekut peeti kiriku vaiakeskuses.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.