Teema

President Henry B. Eyring

President Henry B. Eyring nimetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimese Presidentkonna esimeseks nõuandjaks 3. veebruaril 2008. Varem oli ta teeninud teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas alates 6. oktoobrist 2007, kui presidendina teenis Gordon B. Hinckley. Ta kutsuti Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse 1. aprillil 1995, millele eelnevalt oli ta teeninud Seitsmekümne liikmena alates 3. oktoobrist 1992.

President Eyring teenis varem esimese nõuandjana juhtivpiiskopkonnas 1985. aasta aprillist kuni 1992. aasta septembrini ja Kiriku hariduserivolinikuna 1980. aasta septembrist 1985. aasta aprillini ja samuti 1992. aasta septembrist 2005. aasta jaanuarini.

President Eyring oli 1971. aastast kuni 1977. aastani Idaho osariigis Rexburgis Ricksi Kolledži dekaan. Aastatel 1962 kuni 1971 oli ta Stanfordi Ülikooli ärikooli magistriõppe õppejõud.

Tal on teaduste bakalaureuse kraad Utah Ülikoolist ja ärijuhtimise magistri- ning doktorikraad Harvardi Ülikoolist.

Ta sündis Princetonis New Jersey osariigis 31. mail 1933. Ta on teeninud Kirikus regionaalesindajana, Pühapäevakooli üldjuhatuse liikmena ja piiskopina.

President Eyring on abielus endise Kathleen Johnsoniga ja neil on neli poega ja kaks tütart.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.