Pressiteade

Praia templi pühitsemine Roheneemesaartel

See saareriigi esimene tempel on 173. tegutsev tempel Kirikus

Vanem Neil L. Andersen Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist pühitses Praia templi Roheneemesaartel pühapäeval, 19. juunil 2022. Santiago saare pealinnas Praias asuv tempel on selles riigis esimene ja 173. tempel maailmas.

Vanem Andersen viis enne pühitsemist läbi sümboolse nurgakivitseremoonia, mis tähistab seda, et ehitustegevus on lõpetatud ja uus tempel pühitsemiseks valmis. Nurgakivi taha paigutati ajaloodokumendid, artefaktid ja Roheneemesaarte kirikuliikmete tunnistused.

Koos Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Anderseniga osalesid sündmusel teine nõuandja Kesk-Euroopa piirkonna juhatuses, vanem Rubén V. Alliaud, templiosakonna tegevdirektor, vanem Kevin R. Duncan, ja piirkonna seitsekümmend vanem Roseveltt de Pina Teixeira. Neid saatsid nende abikaasad.

President Russell M. Nelson teavitas Praia templi ehitusplaanidest 7. oktoobril 2018. Labida maasse löömise tseremoonia leidis aset 4. mail 2019.

Templi väliskülg on kaetud sooja värvitooniga ning Portugalist pärit lubjakivist valmistatud ornamentidega. Hoone on tagasihoidlik ja ühtib oma lihtsa disaini poolest enamiku Roheneemesaartele omaste usuehitistega.

Kiriku noored kogunesid enne pühitsemist 18. juunil 2022 Kiriku juhtidega pühalikule koosolekule, mida peeti templiga külgnevas kogudusehoones.

Kolm nädalat kestnud lahtiste uste päevade ajal külastas templit ja käis seal ringkäigul üle kümne tuhande inimese, kelle seas olid nii usujuhid, kogukonnajuhid ja templi läheduses elavad inimesed kui ka Kiriku liikmed. Teiste kõrgete ametiisikute seas külastasid templit Cabo Verde Vabariigi president José Maria Neves ja peaminister Ulisses de Correia e Silva.

Kirikul on praegu Roheneemesaarte 41 koguduses üle 16 000 liikme, kellest paljud on teise ja kolmanda põlvkonna viimse aja pühad. Esimesed misjonärid saabusid Roheneemesaartele 1989. aastal.

Viimse aja pühade templid erinevad kogudusehoonetest, kuhu liikmed pühapäevasele jumalateenistusele kogunevad. Templeid peetakse „Issanda kojaks”, kus Jeesuse Kristuse õpetused leiavad kinnitust abielu, ristimise ja teiste talituste vahendusel, mis pered kogu igavikuks ühendavad. Neis hoonetes õpivad inimesed rohkem elu eesmärgi kohta ning sõlmivad lepinguid Jeesuse Kristuse ja oma ligimeste teenimiseks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.