Pressiteade

Euroopa viimse aja pühad annetavad Ukrainale üle 900 tonni toitu

Viivitused tarneahelas ja toidunappus on tekitanud Ukrainas pakilise vajaduse toiduvarude järele

Üks Ukraina konflikti paljudest kahetsusväärsetest tagajärgedest on tarneahelas paljude, sealhulgas eriti esmavajalike toiduvarude nappuse tõttu tekkinud lisapinge. Tarneraskused avaldavad mõju tavakodanikele kogu riigis ega võimalda neil leida paljusid selliseid põhitoidukaupu nagu valmistoidukonservid, imikutoit, jahu, makaronitooted ja riis.

Tutvustanud end põgusalt Ukraina peaministri esimese asetäitja nõunikule, pakkus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik hädaabi, et Ukraina rahvast viivitamatult toiduga varustada.

„Kui see valitsusnõunik algselt minu poole pöördus, viisime ta ühendusse meie humanitaarabiteenistuse meeskonnaga ja nad jätsid talle väga hea mulje,” ütles Oleksi Hakalenko, kes töötab Kirikus piirkonnajuhina ja vastutab Kiriku humanitaarabialaste jõupingutuste eest Ukrainas. „Mida enam ta teada sai, seda innukamalt soovis ta selles mitmetahulises toiduannetusprojektis Kiriku partner olla.”

Kirik algatas koostöös Ukraina valitsusega hädaabiprojekti, et vajalikud toidukaubad lähedal asuvate riikide, Poola ja Rumeenia varustuskeskustesse ja kaubaladudesse toimetada. Seejärel tarnisid Ukraina riigiasutused nende loodud transpordivõrgustiku vahendusel toiduvarud konkreetsetesse asukohtadesse, et need Ukrainas laiali jaotada. Valitsus on keskendunud sellele, et toimetada toiduvarude veosed nendesse Ukraina piirkondadesse ja kogukondadesse, kus neid enim vajatakse.

See üksikasjalikult kavandatud humanitaarabialane jõupingutus oli nii oma mõõtmetelt kui ka logistiliselt keeruline. Kiriku Euroopa piirkonna hankeosakonna varustaja Daniel García märkis: „Meie igapäevane väljakutse oli leida tarnijaid, kel olid olemas vajalikud varud, mida me neilt osta saime, ja kes olid suutelised neid varusid kitsa ajaraami jooksul tarnima. Takistav tegur oli ka kõrge kütusehind, mistõttu varude kohaletoimetamine võis viibida ja transpordihind tõusta.”

Tarnijaid otsiti ja nendega võeti ühendust paljudes riikides, sealhulgas Saksamaal, Poolas ja Rumeenias. Põhinõue oli nende suutlikkus tohutus koguses toitu võrdlemisi lühikese aja jooksul kohale toimetada.

„Toiduvarude leidmist takistas ka keelebarjäär,” ütles García lõpetuseks. „Mõnel juhul tuli suhelda Google’i tõlkerakenduse vahendusel.”

Hädaabiveoseid tehti 2022. aasta aprillis ja mais kaheksa nädala jooksul. Selle aja jooksul toimetas Kirik kohale üle tuhande kaubaaluse toidukaupa. Koos varem Ukraina rahvale antud abiga on Kirik annetanud seal humanitaarabina üle 900 tonni toitu ja muid tagavarasid.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.