Teema

Polügaamia

Polügaamsed rühmad ja üksikisikud nii Utah’ osariigis kui ka mujal tekitavad tihti segadust väljaspoolt tulijate ning välismeedia jaoks. Polügaamidel ja polügaamsetel organisatsioonidel Ameerika Ühendriikide lääneosas ja Kanadas puudub igasugune seos Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga. Kuigi termin „mormoon” on laiaulatuslikult levinud ning seda kasutatakse viimse aja pühade hüüdnimena, on selle kasutus mõnikord eksitav.

President Gordon B. Hinckley teatas polügaamiaga seoses Kiriku 1998. aasta üldkonverentsil: „Ma soovin kategooriliselt teada anda, et sellel Kirikul pole mingit seost nendega, kes praktiseerivad polügaamiat. Need isikud ei ole Kiriku liikmed. Enamik neist pole kunagi selle Kiriku liikmed olnud. Nad rikuvad riigi seadust. Nad teavad, et nad rikuvad seadust. Nende tegevus on seadusega karistatav. Kirik nende üle muidugi õigust mõista ei saa.

Kui keegi meie liikmetest praktiseerib mitmikabielu, siis heidetakse ta Kirikust välja, mis on kõige rangem Kiriku rakendatav karistus. Need inimesed ei riku mitte ainult riigi seadust, vaid nad rikuvad ka Kiriku seadust. Me järgime oma usuartikleid. Üks nendest teatab: „Me usume, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes seadustele neid austades ja toetades” (12. usuartikkel).“

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.