Teema

Preester

Vastutav amet Aaroni preesterluses, mida tavaliselt hoiavad noored mehed vanuses 16 kuni 18 ja uued täiskasvanud meessoost Kiriku liikmed. Preestrid ütlevad palve, et õnnistada sakramenti (sarnane armulauale), mida jagatakse Kiriku liikmetele pühapäevastel jumalateenistustel. Kohalike preesterluse juhtide loal võivad preestrid sooritada ka ristimisi.

Kohalikes kogudustes on preestrid organiseeritud väikestesse gruppidesse, mida kutsutakse kvoorumiteks. Kvoorumi liikmed aitavad üksteisel arendada juhtimisoskusi ja teenivad teisi, püüdes järgida Jeesust Kristust.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.