Teema

Poliitiline erapooletus

Kiriku missioon on kuulutada Jeesuse Kristuse evangeeliumi, mitte valida poliitikuid. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on poliitilistes küsimustes neutraalne. See kehtib kõikides riikides, kus Kirik tegutseb.

Mida Kirik ei tee:

 • Kirik ei toeta, kiida heaks ega laida maha poliitilisi parteisid, kandidaate või platvorme.
 • Kirik ei luba oma kirikuhooneid, liikmeskonna nimekirju ega muid vahendeid kasutada erakonnapoliitika eesmärgil.
 • Kirik ei püüa suunata oma liikmeid, millisele kandidaadile või parteile nad peaksid oma hääle andma. See eeskiri kehtib olenemata sellest, kas kandidaat on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liige või mitte.
 • Kirik ei püüa suunata valitsusjuhti ega teha talle ettekirjutusi.

Mida Kirik teeb:

 • Kirik julgustab oma liikmeid olema ühiskonnas kohusetundlikud kodanikud, viima end kurssi teatud teemadega ja käima valimas.
 • Kirik ootab, et liikmed osaleksid poliitikas informeeritult ja viisakalt suhtudes austusega tõsiasja, et Kiriku liikmete taust ja kogemused on erinevad ning nad võivad olla erakonnapoliitikat puudutavates küsimustes eriarvamusel.
 • Kirik palub, et valimiskandidaadid ei väidaks, et Kirik toetab nende kandidatuuri või platvormi.
 • Kirik jätab endale institutsioonina õiguse käsitleda sõltumatult küsimusi, millel on tõsised kogukondlikud või moraalsed tagajärjed või mis otseselt mõjutavad Kiriku huve.

Ameerika Ühendriikides, kus elavad peaaegu pooled viimse aja pühadest, on Kirikul tavaks enne rahvuslikke valimisi saata kogudustele ettelugemiseks kiri, milles julgustatakse liikmeid valima minema ning rõhutatakse Kiriku neutraalsust poliitilistes küsimustes.

Suhted valitsusega

Valitud ametnikud, kes on viimse aja pühad, teevad ise otsuseid ega pruugi alati olla nõus üksteisega või Kiriku ametlike positsioonidega. Kuigi Kirik teavitab neid enda seisukohtadest, nagu ta teavitab kõiki valitud ametnikke oma seisukohtadest, mõistab Kirik, et ametnikud peavad tegema valikud vastavalt oma arvamusele ja arvestades oma valijatega, keda nad esindavad.

Tänapäeva pühakirjakoht valitsuse rollist: Õpetuse ja Lepingute 134. osa

Juhtivate Kiriku ametnike osalus poliitilistes parteides

Lisaks pakub 16. juunil 2011 avaldatud Esimese Presidentkonna kiri suuremat selgitust Kiriku poliitilise neutraalsuse kohta järjekordse poliitilise hooaja alguses. See kehtib kõigi põhikohaga üldjuhtide, abiorganisatsioonide üldjuhtide, misjonijuhatajate ja templipresidentide kohta. See eeskiri ei ole suunatud põhikohaga Kiriku töötajate kohta.

„Üldjuhid ja Kiriku üldametnikud ning nende abikaasad ja teised põhikohaga usujuhid ei tohiks osaleda poliitilistes kampaaniates, sealhulgas kandidaatide reklaamimisel, vahendite kogumisel, kandidaatide eest kõnelemisel või muul moel kandidaate toetades ja nende kampaaniatesse raha annetades.

Kiriku ametnikud, kes ei tööta Kiriku jaoks põhikohaga, nagu piirkonna seitsmekümned, vaiajuhatajad ja piiskopid, võivad vabalt teha annetusi, teenida kampaaniate komiteedes ja toetada muul viisil oma valitud kandidaate teadmisega, et nad

 • tegutsevad kodanikuna demokraatlikus protsessis ega vihja või lase teistel anda mõista, et nende tegevus või tugi mingil moel Kirikut esindab.
 • Samuti ei kasuta nad poliitilise reklaami eesmärgil Kiriku kontoritarbeid, Kiriku loodud aadresside nimekirju või e-posti süsteeme ega kirikuhooneid.
 • Nad ei osale vahendite kogumises või muudes kampaaniates, mis keskenduvad nende usulise juhtimise alla kuuluvatele Kiriku liikmetele.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.