Pressiteade

Piiratud jumalateenistustel osalemine Eesti kogudusehoonetes

Kirik tegutseb COVID-19 piiranguid arvestades läbimõeldult

Kirik on andnud loa jätkata paljudes asukohariikides üle kogu maailma osaliselt iganädalaste jumalateenistustega. Esimene Presidentkond on andnud välja ajakohastatud juhised, aitamaks juhtidel ja liikmetel pandeemia ajal turvaliselt üha enam jumalateenistuste ja muu tegevuse juurde naasta. Need juhised kätkevad endas ka suuniseid piiratud arvu osalejatega jumalateenistuste pidamiseks maailma eri piirkondades paiknevates kogudusehoonetes.


Eestis naaseb Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik järkjärguliselt COVID-19 pandeemia tõttu katkenud tavapärase töökorralduse juurde Ida-Euroopa piirkonna juhatuse ning vabariigi valitsuse ja terviseameti asjatundjate juhatusel.


Kirik suhtub oma edasistesse sammudesse paljudes maailma osades piisava ettevaatusega, järgides alati rangelt valitsuse juhiseid, et pandeemia levikut tõkestada. „Teie turvalisus ja heaolu on meie jaoks alati esmatähtsad,” ütles Kiriku prohvet ja president Russell M. Nelson.


„Ehkki kogudusehooneid saab täita vaid pooles ulatuses ja sinna saavad koguneda peamiselt need, kes on olnud pikemat aega sakramendita, on see ikkagi suur õnnistus. Tavapäraste toimingute juurde naasmine on tabanud eestlasi imetoreda üllatusena. Vahepealne aeg on andnud meile suurepärase võimaluse „eemaldada Päästja abiga oma elust vana prügi”, nagu president Nelson viimasel üldkonverentsil tabavalt väljendas. Me saame nüüd kokku tulla ja uue innuga evangeeliumisõnumist rõõmu tunda,” ütles Karin Lindemann, Kiriku kommunikatsioonijuht Eestis.


Kiriku kohalikud juhid julgustavad jätkuvalt liikmeid ennetusmeetmeid järgima ning lähikontakte vältima, haigena kodus püsima ja muude terviseameti soovitustega arvestama. Kui liikmetel tekib küsimusi, kas nende linnas või piirkonnas on võimalik koosolekutel osaleda, innustatakse neid võtma ühendust oma kohalike kirikujuhtidega. Kiriku koosolekute vastu huvi tundvad külalised saavad pöörduda küsimuste tekkides Karin Lindemanni poole (lindemannk@ChurchofJesusChrist.org).


„Me oleme tänulikud oma liikmete usu eest, kes on teeninud Jumalat kodustes tingimustes, ning täname õnnistuste eest, mille osaliseks saame, kui taas jumalateenistustele ja üritustele koguneme,” ütles Esimene Presidentkond.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.