Pressiteade

Jeesus Kristus külastab Ameerika mandri muistseid elanikke sarja „Mormoni raamatu videod” 4. hooajal

Pühakirjadel põhinev lavastus jätkab neljandat viiest Mormoni Raamatu videote filmimise hooajast ning hõlmab 3. Nefi raamatut

Peagi pärast Jeesuse Kristuse ristilöömist ja ülestõusmist rääkisid muistse tsivilisatsiooni elanikud Ameerika mandril omavahel, kui „kuulsid ‥ häält, nagu oleks see tulnud taevast” ja „vaatasid ‥ kust hääl tuli”.


„Vaadake mu Armastatud Poega, kellest mul on hea meel, kelles ma olen austanud oma nime – kuulake teda,” kuulutas Jumal Isa hääl. Ja mõne hetke pärast „nad nägid taevast alla laskumas ühte Meest ja ta oli riietatud valgesse rüüsse ja ta tuli alla ning seisis nende keskel”.


Vastavalt pühakirjale „Mormoni Raamat: teine testament Jeesusest Kristusest” (3Ne 11:3, 5, 7–8) oli see mees ülestõusnud Päästja.


Illustreerimaks ülestõusnud Päästja külaskäiku ja teenimist läänepoolkera inimeste seas, valmistutakse praegu sarja „Mormoni Raamatu videod” neljanda hooja esimese osa väljatulekuks 2022. aasta lõpus.

„Ma tean, et filmimeeskonnal on olnud palju unetuid öid, nagu ka näitlejatel. Ärkan kell kolm öösel, et küsida, kas see ikka meeldib meie Taevasele Isale?” ütles võtteplatsil videosarja juhtlavastaja Blair Treu.


Videod filmiti Ameerika Ühendriikides Utah’s Springville'i lähedal, kus tootmispersonal ehitas Mormoni Raamatus mainitud Küllusliku maa templi ja teiste muistsete ehitiste väliskomplekti. Rohkem kui 1000 näitlejat, töötajat ja meeskonnaliiget töötavad koos, et tuua filmiekraanile prohvetlikud kuulutused ja tunnistused ülestõusnud Jumala Pojast, kes laskub taevast, et kohtuda Uue Maailma inimestega ja neid teenida.


Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema abikaasa Harriet külastasid võttepaika ning vestlesid näitlejate ja meeskonnaga. Vanem Uchtdorf on seda projekti juhtiva Kiriku preesterluse ja perekonna täitevnõukogu esimees.


Oma visiidi ajal avaldas vanem Uchtdorf tänu „kõigi inimeste pühendumuse ja professionaalsuse eest, kes osalevad selles olulises Mormoni Raamatu lavastuses”.

DFU-BOMDownload Photo


„Tundub, nagu seisaksime pühal maapinnal ‥ sellepärast, mida te siin kujutate, ” ütles vanem Dale G. Renlund Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist näitlejate ja meeskonnaga rääkides.

BOM-S4Download Photo


„See on sõnum Kristusest kui Kiriku keskmest, evangeeliumi keskmest, tõepoolest [nefilaste] maailma keskpunktist,” ütles vanem Kevin S. Hamilton, üldjuhist seitsekümmend, kes teenib ka Mormoni Raamatu visuaalse raamatukogu juhtkomitees.

BOM-S4Download Photo


Filmitakse ka teisi stseene Mormoni Raamatu 3. Nefi raamatust. Kogemused Päästjaga, nagu Jeesuse Kristuse järgijate kogemused Jeruusalemmas, hõlmavad seda, kuidas Ta lapsi õnnistas ja teenis (3Ne 17:11), haigete ja vaevatute terveks tegemist (3Ne 17:7) ning 12 apostli kutsumist Tema evangeeliumi õpetama (3Ne 19:4).


Nende pühakirjadel põhinevate videote eesmärk on aidata viimse aja pühadel ja Kiriku sõpradel suurendada usku Jeesusesse Kristusesse.

BOM-S4Download Photo

„Olen vaid paar päeva [siin filminud], kuid see on olnud uskumatu kogemus koos näitlejate ja meeskonnaga, kes on kõik siin samal põhjusel," ütles Anthony Butters Aucklandist Uus-Meremaalt, kes mängib ülestõusnud Jeesust Kristust.


Butters rääkis, et meigikunstnikud lõid tema käte ja jalgade jaoks käsitsi valmistatud proteesid, et kujutada Jeesuse Kristuse ristilöömise haava jälgi. 34-aastane näitleja lisas, et kuigi füüsiline ettevalmistus on pikk ja töömahukas, on ta saanud taevast abi kõigis muudes ettevalmistuse aspektides.


„Loodan, et need videod õpetavad inimestele nende Päästjast ja Tema armastusest nende vastu,” ütles stsenaristide juhendaja Penny Johnson.

BOM-S4Download Photo


Mormoni Raamatu videote eelmiseid hooaegu võite vaadata YouTube'i kanalilt https://www.youtube.com/playlist?list=PLGDGTRicATlzpJtIDuXqpKEHg9oQwxnZW veebilehel ChurchofJesusChrist.org või evangeeliumi raamatukogu rakendusest ning teistes keeltes.


Nii nagu sarja kahel esimesel hooajal, avaldatakse uued osad samaaegselt 16 keeles.


Viimane filmimise hooaeg aastal 2022 kaasab episoode, mis hõlmavad teisi muistsete prohvetite kirjutisi, sealhulgas Mormoni ja Eteri raamatu õpetusi ning rohkem lugusid Moosia, Alma ja Heelamani raamatutest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.