Teema

Patriarhaalsed õnnistused

Patriarhaalseid õnnistusi antakse väärilistele Kiriku liikmetele ja need sisaldavad isiklikku juhatust Jumalalt. Patriarhaalne õnnistus on mõeldud teejuhiks, mis juhatab inimesi nende elus. Patriarhaalse õnnistuse saamiseks pole kindlat vanust määratud, kuid õnnistuse saajad peavad olema küllalt vanad ja küpsed, et mõista selle tähtsust.

Patriarhaalset õnnistust annab patriarh, mees, kelle Kiriku juhid on kutsunud selliseid õnnistusi andma. Patriarh paneb oma käed õnnistuse saaja pea peale ja lausub sõnad, mis ta saab läbi jumaliku ilmutuse. Õnnistuse sõnad kirjutatakse üles, et õnnistuse saaja võiks saada kirjaliku koopia, mida elu jooksul uurida. Kirik säilitab samuti õnnistuse koopiat, juhuks kui see peaks kunagi ära kaduma.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.