Teema

Pere

  • Viimse aja pühade usu aluseks on põhimõte, et ühinenud perekond elab ja areneb koos igavesti. Perekondades, mida juhivad isa ja ema, arenevad lastes sellised väärtused, nagu armastus, usaldus, truudus, koostöö ja teenimine.
  • Vastavalt Kiriku õpetustele ei lõppe Kiriku templis sõlmitud abielu pärast surma, tingimusel, et paar on jäänud templilepingutele ustavaks. Perekonnasuhted jätkuvad ka pärast surma ning iga pereliige võib areneda läbi terve igaviku.
  • 1995. aastal andsid Kiriku kaks kõige kõrgemat organit Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum välja läkituse, mis selgitas perekonna igavikulist loomust ning kuidas perekonnasuhted peaksid toimima ja kuidas neid hoida. (Loe „Perekond: läkitus maailmale”.)
  • 1915. aastal alustasid Kiriku juhid programmiga, mis innustaks lapsevanemaid perekondi üks kord nädalas üheks perekonnale pühendatud õhtuks kokku kutsuma. Pereõhtu on aeg, mil vanemad saavad õpetada lastele evangeeliumi põhimõtteid. Tavaliselt algab ja lõppeb pereõhtu palvega. Pereõhtu tegevuste hulka kuuluvad harilikult laulmine, pühakirjade lugemine, lühike vaimne või praktiline õppetund ja suupistete söömine. Õppetunde viivad läbi vanemad ja mõnikord ka lapsed.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.