Teema

Patriarh

Sõna patriarh kasutatakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus kahel viisil.

  1. See on ühest küljest Melkisedeki preesterluse amet ja teisest küljest üks termin, millega viidatakse isadele. Patriarhi ülesanne on anda Kiriku liikmetele erilisi patriarhaalseid õnnistusi. Tavaliselt teenivad patriarhid oma ametis elu lõpuni.
  2. Termin, millega viidatakse isadele.Aadam oli esimene patriarh ja tema kohustuseks oli oma järeltulijaid õnnistada ja aidata neil õigemeelselt elada.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.