Teema

Noorte Meeste juhatus

Noorte Meeste üldjuhatus teenib Kiriku Esimese Presidentkonna juhatuse all ning juhib 12–18-aastaste mormooni meeste tegevusi. Noorte Meeste praegune üldjuhataja on David L. Beck, esimene nõuandja Larry M. Gibson ja teine nõuandja Adrián Ochoa. Nad teenivad alates 2009. aasta aprillist.

Noorte Meeste organisatsioon toetab iga noore mehe kasvu ja arengut õpetuse, ürituste ja Aaroni preesterluse ja Noorte Naiste ühisürituste kaudu. Noorte Meeste organisatsioon toetab Aaroni preesterlust koguduses ja toetab samuti lapsevanemaid ja kodu. Noorte Meeste juhid aitavad noortel meestel täita Aaroni preesterluse eesmärke.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.