Teema

Noored Kirikus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik pakub noortele ulatuslikku programmi Noorte Meeste ja Noorte Naiste organisatsioonide kaudu. Noored vanuses 12−17 kohtuvad pühapäeviti usuõpetuse tundides ja mitu korda kuus sotsiaalsetel üritustel, mille hulgas on teenimisprojektid, sportlikud üritused, matkalaagrid ja tantsuõhtud. Noortele meestele ja naistele antakse oma organisatsioonis juhipositsioone, mis aitavad neil õppida juhtimisoskusi, nagu eesmärkide seadmine, grupiürituste planeerimine ja probleemide lahendamine.

Noored Mehed

Väärilised poisid pühitsetakse 12-aastaselt diakoni ametisse Aaroni preesterluses. 14-aastaselt edenevad nad õpetaja ametisse ja seejärel 16-aastaselt preestri ametisse. Üks peamisi Noorte Meeste juhtide kohustusi on valmistada noori mehi ette kandma preesterluse kohustusi ja arendama tunnistust Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse.

Preesterlust hoidvate noorte meeste kohustuste hulka kuuluvad sakramendi (armulaua) ettevalmistamine ja pühapäevasel jumalateenistusel Kiriku liikmetele jagamine, liikmete kodus külastamine ja õpetamine ning annetuste kogumine vaeste abistamiseks.

Noorte Meeste organisatsioon valmistab noori mehi ette tuleviku kohustusteks nende perekonnas, isiklikus elus ja kogukonnas programmi „Kohus Jumala ees” kaudu. Sellele lisaks toetab Kirik Ameerika Ühendriikides ja Kanadas noorte meeste skaudiprogrammi.

Noored Naised

Noorte Naiste programmi eesmärk on aidata teismelistel tüdrukutel arendada oma tunnistust Jeesusesse Kristusesse ja omandada oskusi, mis valmistavad neid ette nende tuleviku rollideks naistena Kirikus ja ühiskonna aktiivsete liikmetena.

Noorte naiste juhid planeerivad iganädalasi pühapäevaseid tunde, mis õpetavad noortele naistele evangeeliumi põhimõtteid ja kuidas neid igapäevaelus rakendada.

Noored naised osalevad „Isikliku arengu” programmis, seades endale eesmärke seoses kaheksa väärtusega, milleks on usk, jumalik loomus, isiklik väärtus, teadmised, valik ja vastutus, head teod, ausameelsus ning vooruslikkus. Tüdrukud õpivad samuti väärtuslikke oskusi ja teenivad välja auhindu Noorte Naiste laagriprogrammi kaudu.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.