Teema

Noorte Naiste juhatus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Noorte Naiste ühing annab juhatust ja innustust Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi elamisel Kiriku teismelistele naissoost liikmetele vanuses 12 kuni 17 aastat. Selle organisatsiooni eesmärgiks on aidata noortel naistel tugevdada usku Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse, mõista oma tõelist loomust Jumala tütardena, kuuletuda Jumala käskudele ja tunda ning mõista Tema juhatust oma elus.

Noorte Naiste üldjuhatuses on juhataja ja kaks nõuandjat. Nad reisivad tihti, et kohtuda kohalike Kiriku juhtidega ja liikmetega kogu maailmas ning juhatada ning toetada Kiriku noori naisi.

Õde Bonnie L. Oscarson teenib hetkel Noorte Naiste üldjuhatajana. Tema nõuandjad on õde Carol F. McConkie (esimene nõuandja) ja õde Neill F. Marriott (teine nõuandja). Nad on teeninud oma kutsetes alates 2013. aasta aprillist.

Viimased Noorte Naiste üldjuhatajad on teeninud oma kutses umbes viis aastat. Noorte Naiste organisatsioonis on üldjuhatajana teeninud neliteist naist. Lugege nende elulugusid siin.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.