Teema

Konverents

Koosolek, mida peetakse aeg-ajalt Kiriku tegevuse korraldamiseks, Kiriku ametnike kinnitamiseks ja Kiriku liikmete juhendamiseks ning innustamiseks. Konverentse viiakse läbi koguduse, vaia, piirkondlikul või ülemaailmsel (üld-) tasandil. Kirik korraldab igal aastal kaks üldkonverentsi − aprillis ja oktoobris. Neid viiakse läbi kogu Kiriku liikmeskonna hüvanguks ja neid juhatab Kiriku Esimene Presidentkond.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.