Teema

Kogudus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kogudused on organiseeritud geograafilise asukoha alusel ja liikmed käivad jumalateenistustel oma kodu lähedal. Iga liige kuulub kogudusse või harukogudusse. Koguduse vabatahtlikku juhti kutsutakse piiskopiks. Ta on koguduse liige, kellel on palutud selles ametis vabatahtlikuna teenida.

Igas koguduses toimuvad tunnid ja üritused erinevatele vanusegruppidele: lastele, noortele ja täiskasvanutele. Koguduse haldamiseks vajaliku aja ja töö eest ja liikmete vajaduste rahuldamise eest hoolitsevad liikmed ise. Kohalikud juhid paluvad enamikul liikmetest mingil viisil Kiriku haldamisse panustada. Kohustuste hulka kuuluvad haldusalased, õpetamise või teenimisega seotud kutsed. Neid kohustusi muudetakse aeg-ajalt vastavalt koguduse vajadustele.

Koguduse liikmed kummardavad koos pühapäeviti ja korraldavad üritusi nädala sees. Kogudus on kogukond, kus mormoonid võivad leida sõpru ja toetada teisi Kiriku liikmeid nende püüdlustes kummardada ja järgida Jeesust Kristust. Kõik on teretulnud koguduse pühapäevastele jumalateenistustele.

Mitu kogudust moodustavad vaia, mis sarnaneb katoliiklaste piiskopkonnaga. Vaia juhti kutsutakse vaiajuhatajaks. Piirkondades, kus on vähem Kiriku liikmeid, on viimse aja pühad organiseeritud vaiade ja koguduste asemel ringkondadesse ja harukogudustesse. Harukoguduse juhti kutsutakse koguduse juhatajaks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.