Teema

Kiriku organisatsiooni struktuur

Peakorter

Kirikut juhivad 15 apostlit. Mees, kes on teeninud apostlina kõige kauem, on Kiriku president ja ta valib inspiratsiooni kaudu kaks apostlit enda nõuandjateks. Need kolm isikut moodustavad Esimese Presidentkonna, mis on Kiriku kõrgeim juhtorgan. Ülejäänud 12 apostlit moodustavad Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi, mis on Kiriku teine kõige kõrgem juhtorgan. Koos juhivad Esimene Presidentkond ja Kaksteist tervet Kirikut. Selline Kiriku organisatsiooniline struktuur on pärit Uuest Testamendist.

Kiriku liikmed peavad kõiki apostleid Jeesuse Kristuse erilisteks tunnistajateks kogu maailmale. Nad reisivad tihti ja kõnelevad suurtele liikmegruppidele ja huvitatud mitteliikmetele, innustavad neid ning kohtuvad kohalike juhtidega.

Juhid, kes kutsutakse seitsmekümneteks – järjekordne Uue Testamendi ajast pärit amet –, abistavad kahtteist apostlit ja teenivad maailma eri paikades. Hetkel on kaheksa Seitsmekümne kvoorumit. Igas kvoorumis on kuni 70 liiget. Mõned seitsmekümned töötavad peakorteris, täites haldusülesandeid, kuid enamik elab ja töötab konkreetses Kiriku geograafilises piirkonnas.

Vt samuti: „Kuidas valitakse Kiriku presidenti”.

Kohalikud kogudused

Koguduse juhti kutsutakse piiskopiks.Tema haldusüksust kutsutakse koguduseks.

Mitu kogudust moodustavad vaia ja vaia juht on vaiajuhataja. Terminit „vai” Uues Testamendis ei kasutata, vaid see on võetud Vanast Testamendist, kus kirjeldatakse telki kui Kirikut, mida hoiavad püsti tugivaiad.

Vaiajuhatajad ja piiskopid on juhid, kellega Kiriku üldine liikmeskond kõige rohkem kokku puutub. Need juhid ei saa oma töö eest Kirikus palka ja neil on küllalt palju võimalik ise otsuseid langetada.

Vaia või koguduse haldamiseks vajaliku aja ja töö eest ja liikmete vajaduste rahuldamise eest hoolitsevad liikmed ise. Kohalikud juhid paluvad enamikul liikmetest mingil viisil Kiriku töösse panustada.Kohustuste hulka kuuluvad haldusalased, õpetamise või teenimisega seotud kutsed.Inimestele antud kohustusi aeg-ajalt muudetakse. Üldiselt teenib piiskop umbes viis aastat ja vaiajuhataja umbes üheksa aastat.

Tugiorganisatsioonid

{nb}

Kirikul on ka järgmised kohalikud abiorganisatsioonid: Abiühing, Pühapäevakool, Noored Mehed, Noored Naised ja Algühing.

Kirikul on haridussüsteem, sotsiaalabi süsteem ja misjonäriprogramm.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.