Pressiteade

Kõnelejad ülemaailmsel Kiriku konverentsil kutsuvad üles suurendama usku ja hoolitsema teiste eest

Jeesuse Kristuse järgimine toob rahu rasketel aegadel. Ja sellega kaasneb vastutus hoolitseda vaeste ja meie planeedi eest. Neid sõnumeid kuulsid tuhanded usklikud, kes kogunesid Salt Lake Citysse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsile, ja miljonid inimesed üle maailma, kes jälgisid konverentsi interneti vahendusel.

Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldkonverentsid toimuvad iga kuue kuu tagant. Kiriku ülemaailmsed juhid pöörduvad liikmete ja sõprade poole kogu maailmas. 1. ja 2. oktoobril 2022 toimunud konverentsi viie istungi otseülekanne edastati 70 keeles.

Russell M. Nelson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president, palus oma kuulajatel leida hingerahu selle maailma mõju, ebakindluse ja ahistuse kiuste, pühendudes kindlalt Jeesuse Kristuse eeskuju järgimisele.

Kristuse viisil elamine toob rõõmu ja rahu ning Ta kutsus ka teisi õrnuse, headuse ja armastusega sellisel viisil elama, rääkis J. Anette Dennis. Õde Dennis teenib esimese nõuandjana Kiriku naisorganisatsiooni, Abiühingu üldjuhatuses.

Jeesuse Kristuse valgus ja Vaim juhivad meid kõiki vaeste ja hädasolijate abistamisel kogu maailmas, ütles president Dallin H. Oaks, esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas. Ta rõhutas Kiriku missiooni teha koostööd teiste heategevusorganisatsioonidega, et anda ülemaailmset humanitaarabi kannatajatele.

Konverentsil kõnelejate seas oli ka mitu eurooplast.                  

Vanem Dieter F. Uchtdorf Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist tutvustas uuendatud juhendit viimse aja pühadest noortele vanuses 11–18. Uus juhend „Sulle, noor: juhend valikute tegemiseks” põhineb evangeeliumi põhimõtetel, valikuvabadusel ja inspiratsioonil. „Parim teejuht, mis teil saab olla valikute tegemisel, on Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on noorte tugisammas,” õpetas Saksamaal sündinud vanem Uchtdorf.

Maa ja looduskeskkonna eest hoolitsemine on püha kohustus, mille Jumal on inimkonnale usaldanud, ütles Gérald Caussé, Kiriku juhtiv piiskop. Ta soovitas meil muuta oma eluviisi ja käitumist, nii et see austaks Jumala loomingut. Piiskop Caussé on pärit Bordeaux'st.

Laupäeva pärastlõunasel istungil tegi palve vend Hans T. Boom Seitsmekümnest. Ta palus, et Jumal aitaks usklikel mõista nende kutset ja rolli maailmas. Vanem Boom sündis Amsterdamis. Ta teenib praegu juhatajana Kiriku Põhja-Euroopa piirkonnas, mille peakorter asub Londonis.

Konverentsi ajal toetasid Kiriku liikmed muudatusi juhtide seas. Kaheksa üldjuhist seitsetkümmet vabastati ja neile määrati emeriitstaatus. Kutsuti kuus uut piirkonna seitsetkümmet, nende hulgas Bernhard Cziesla Jakobwüllesheimist Saksamaalt ja Yves S. Weidmann Burgdorfist Šveitsist.

Seitsmekümned teenivad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus kui erilised tunnistajad ja abistavad kahtteist apostlit „kiriku ülesehitamisel ja selle kõikide asjade korraldamisel neile määratud piirkonnas.

Konverentsi viimasel istungil kuulutas president Russell M. Nelson välja plaani ehitada veel 18 templit.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.