Pressiteade

Jeesuse Kristuse Kirik annetab Maailma Toiduprogrammile 32 miljonit USA dollarit

Selle raha abil varustatakse vajaliku toidu- ja hädaabiga 1,6 miljonit inimest üheksa rahva seas

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik annetas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Maailma Toiduprogrammile (MTP) 32 miljonit USA dollarit. See on kiriku suurim ühekordne humanitaarorganisatsioonile tehtud annetus, et aidata võidelda MTP sõnul „seismilise näljakriisiga”.

Piiskop L. Todd Budge Juhtivast Piiskopkonnast andis kolmapäevasel koosolekul Maailma Toiduprogrammi peakorteris Roomas annetuse MTP USA presidendile ja peadirektorile Barron Segarile ning Ute Klamertile, MTP tegevdirektori asetäitjale partnerlussuhete ja huvikaitse alal.

„Me oleme nii tänulikud koostöö eest Maailma Toiduprogrammiga, kuna teame, et nende kaudu jõuab toit nendeni, kes seda enim vajavad,” sõnas piiskop Budge. „Ja me täname viimse aja pühasid ning kiriku sõpru, kelle rahalised ohverdused on teinud selle annetuse võimalikuks. Selline andmine teeb Jumala lapsed veidi õnnelikumaks ja meid kõiki veidi pühamaks.”

MTP varustab Kiriku rahade eest toidu ja muu kriitilise abiga 1,6 miljonit kõige kaitsetumat inimest üheksas riigis: Afganistanis, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Etioopias, Haitil, Keenias, Nigeeria kirdeosas, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis.

„See Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku erakordne annetus poleks saanud tulla kriitilisemal ajahetkel,” ütles MTP tegevdirektor David Beasley. „Kuna miljonid inimesed tänapäeval nälgivad, teeb MTP kõvasti tööd, et toitu, abi ja lootust anda, ning see elupäästev annetus meil just seda teha võimaldabki.”

Ajal, mil üleilmne toidukriis veel miljoneid nälgima sunnib, on MTP koostöö riigivalitsuste ja partneritega paljude jaoks kriitilise tähtsusega päästerõngas. Näiteks Somaalias suurendab MTP humanitaarabi mastaapselt rekordtasemeni, et hoida ära prognoositud näljahäda. Jeemenis on MTP toiduabi jõudnud enam kui pooleni riigi elanikkonnast ja näljahäda vaos hoidnud. Samal ajal sõltuvad Afganistanis miljonid pered organisatsiooni toidu-, toitumis- ja toimetulekutoetusest.

„Me oleme selle enneolematu üleilmse vajaduse ajal Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku muutusi toova kingituse eest tänulikud,” ütles Segar. „Erasektori toetus on meie missiooni jaoks ülioluline, võimaldades MTP-l laiendada toiduabi ja vastupidavuse suurendamise tööd, mis sel keerulisel ajal peredele stabiilsust toob ja tröösti pakub. Olen kindel, et Kiriku kingitus inspireerib ka teisi meie liikumisega ühinema, et üleilmset näljahäda lõpetada.”

Klamert lisas: „Me võtame selle helde annetuse tänuga vastu ja oleme täiesti kindlad, et oskame toimetada selle abil toitu kõige kaitsetumatele inimestele, aidates neid hetkel, mil nad seda vajavad, ja aidates neid hädast välja, et nad võiksid ellu jääda ja paremini vastu pidada.”

Täna puudub rekordilisel arvul, 345 miljonil inimesel, igasugune kindlustunne seoses toiduga ja 50 miljonit neist on näljahäda äärel. Kui kohe ei tegutseta, on umbes 60 miljonil lapsel 2022. aasta lõpuks tõsine alatoitumise oht. Ukraina sõja üleilmne doominoefekt koos laiaulatuslike konfliktide, äärmuslike ilmaolude ja COVID-19 pandeemia sotsiaalmajandusliku rivist langemisega lükkab juba niigi kaitsetud inimesed täielikku meeleheitesse.

„Ma tunnen oma südames rõõmu nende miljonite alatoitunud laste üle, kes sellest annetusest kasu saavad,” lisas õde Camille N. Johnson, Kiriku naisteorganisatsiooni, Abiühingu üleilmne juht. „Jeesus on laste vastu õrnasüdameline. Ta nutab, kui näeb neid nälgimas. Ja Ta tunneb rõõmu vähima pingutuse üle, millega püütakse lapsi abistada. Tohutu tänu Maailma Toiduprogrammile ja kõigile, kes mingil moel selle aate nimel panustavad.”

Jeesuse Kristuse Kiriku koostöö MTP-ga algas 2014. aastal. MTP tegevdirektor David Beasley külastas 2019. aastal Salt Lake Citys Kiriku sotsiaalabivõrgustikku. Organisatsioonid tegid omavahel koostööd, et korvata COVID-19 pandeemia ajal näljaga seotud puudujääke.

Jeesuse Kristuse Kirik annetab igal aastal umbes miljard dollarit kõikjal maailmas abivajajate eest hoolitsemiseks.

Maailma Toiduprogrammist

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Maailma Toiduprogramm on maailma suurim humanitaarabiorganisatsioon, mis päästab elusid hädaolukorras ning rajab konfliktidest, katastroofidest ja kliimamuutuse mõjust taastuvatele inimestele toiduabi toel teed rahu, stabiilsuse ja õitsenguni.

501(c)(3) organisatsioonide nimekirja kuuluv Washingtonis paiknev Maailma Toiduprogramm USA toetab uhkusega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Maailma Toiduprogrammi, mobiliseerides Ameerika poliitikakujundajaid, ettevõtteid ja inimesi üleilmsele näljahäda lõpetamise liikumisele kaasa aitama. Meie juhtimine ja tugi aitab alal hoida Ameerika pärandit toita abivajavaid peresid kogu maailmas. Tutvuge Maailma Toiduprogramm USA missiooniga.

Jeesuse Kristuse Kiriku Humanitaarabiteenistus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Humanitaarabiteenistus leevendab kannatusi, tugevdab enesega toimetulekut ja pakub teenimisvõimalusi. Teenistus järgib Jeesuse Kristuse manitsust toita näljaseid, anda juua janustele, pakkuda peavarju võõraile, riietada alastiolijat ning külastada haigeid ja vaevatuid.

Kiriku humanitaarabipingutused on saanud võimalikuks tänu viimse aja pühade ja Kiriku sõprade heldetele annetustele ja vabatahtlikkusele. Vabatahtlikud teevad igal aastal üle miljoni tööpäeva jagu tööd, et sotsiaalabialgatusi toetada.

Kirik sponsoreerib abi- ja arenguprojekte 195 riigis ja territooriumil ega pööra abiandmisel tähelepanu rassile, usukuuluvusele ega rahvusele. Abi põhineb isikliku vastutuse, kogukonna toe, enesega toimetuleku ja jätkusuutlikkuse põhiprintsiipidel.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.