Teema

Juhtiv Piiskopkond

Juhtivas Piiskopkonnas on kolm meest: juhtivpiiskop ja tema kaks nõuandjat, kes moodustavad ühe Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhtivnõukogu. Need üldjuhid, kellel kõigil on piiskopi kutse, teenivad otse Esimese Presidentkonna juhatusel. Juhtiv Piiskopkond on alati olnud vastutav paljude Kiriku ajalike tegevuste korraldamise eest. Nende tegevuste hulka kuuluvad liikmete kümniste ja annetuste kogumine, jaotamine ja arvele võtmine; vaeste ja abivajajate abiprogrammide haldamine; kogunemishoonete disain, ehitamine ja korrashoid ja liikmekaartide auditeerimine ja üleviimine. Mehed, kes valitakse juhtivateks piiskoppideks, on tuntud oma äri ja haldusalaste oskuste ja usulise pühendumise poolest.

Piiskop H. David Burton on praegune Kiriku juhtivpiiskop ja tema nõuandjateks on piiskop Richard C. Edgley ja piiskop Keith B. McMullin.
 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.