Teema

Joseph Smithi dokumendid

Joseph Smith (1805–1844) rajas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ja oli Kiriku esimene prohvet ja president. Joseph Smithi dokumentide projekt on ettevõtmine, mille käigus kogutakse kokku kõik saadaolevad dokumendid, mille Joseph Smith isiklikult kirjutas või mille kirjutasid tema poolt määratud kirjutajad. See terviklik kollektsioon on oluline allikas teadlastele ja tudengitele Joseph Smithi elu ja töö kohta, varajasest mormoonlusest ja 19. sajandi Ameerika religioonist.

Kiriku ajaloolane ja ülestähenduste pidaja vanem Marlin K. Jensen ütles: „Me usume, et Joseph Smithi dokumentide projekt on selle põlvkonna kõige tähtsam Kiriku ajaloo projekt.”

See märkimisväärne kollektsioon sisaldab 20 köidet, mis on organiseeritud kuueks seeriaks: päevikud, ilmutused ja tõlked, ajalugu, dokumendid, haldusdokumendid ja juriidilised ja äridokumendid. Kokku avaldatakse elektrooniliselt projekti veebilehel üle 2000 dokumendi ja suur arv avaldatakse ka trükis.

See uurimusprojekt teenis Rahvusarhiivide rahvuslike ajalooliste väljaannete ja ülestähenduste komisjoni heakskiidu, mis tähendab, et selle töö igas staadiumis rakendatakse kõrgeimaid teadusstandardeid.

Projekti kallal töötavad Kiriku ajalooraamatukogu teadlased, arhivaarid ja toimetajad. Projekti trükiste ja veebipõhiste materjalide väljaandjaks on The Church Historian’s Press, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ajalooosakonna trükikoda.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.