Teema

Jeesuse Kristuse lepitus

Lunahind, mille Jeesus Kristus Ketsemani aias kannatades ja ristil surres tasus ning mis muudab patu tagajärjed kehtetuks.Kristuse lepitus teeb võimalikuks kõigi inimeste ülestõusmise.Neile, kes oma pattudest meelt parandavad, tähendab see võimalust kogu igaviku vaimselt kasvada ja areneda.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.