Teema

Jeesus Kristus

Jeesus Kristus on kesksel kohal Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus, mis kannab Tema nime. Kiriku liikmed usuvad, et Jeesus on Jumala Poeg, ainusündinud Poeg lihas (Johannese 3:6). Viimse aja pühad võtavad omaks Vana Testamendi prohvetlikud ettekuulutused, mis viitavad selgesõnaliselt ja jõuliselt Messia ja kogu maailma Päästja tulemisele. Kiriku liikmed võtavad samuti omaks Uue Testamendi lood Jeesuse Kristuse sünnist, elust ja teenimisest, surmast ning ülestõusmisest.

Iga palve kodus ja iga jutlus kogudusehoones lõpetatakse Jeesuse Kristuse nimel. Sakramendi (armulaua) võrdkujud, millest iganädalastel jumalateenistustel osa saadakse, sümboliseerivad Tema lepitust. Kristusel, nagu Tema Isal, on füüsiline keha – sama keha, mis väljus hauakambrist pärast Ta ülestõusmist ja mida Ta kutsus oma apostleid vaatama ja puudutama (vt Luuka 24:39).

Ainsa täiusliku inimesena, kes on kunagi elanud, seadis Jeesus enda eluga meile eeskuju, mida järgida. Kuna inimesed eksivad, tasub Kristuse lepitusohver kõikide pattude eest, millest inimesed meelt parandavad. Tema ohverdus võimaldab inimestel samuti tõusta üles surematusesse. Ta on Päästja ja Temast saab meie Kohtumõistja.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.