Teema

Mormoni Raamat: Teine testament Jeesusest Kristusest

Alates 1830. aastast, mil see esmakordselt inglise keeles välja anti, on Mormoni Raamat tõlgitud 72 keelde ja seda on trükitud rohkem kui 150 miljonit eksemplari. Seda on kirjeldatud kui Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku päiskivi.Kiriku liikmed on Mormoni Raamatut algusest peale pühakirjaks pidanud.

See ei tähenda, et Mormoni Raamat asendaks Kiriku liikmete jaoks Piiblit. Evangeeliumi kuulutades ja isiklikult õppides kasutatakse mõlemat − nii Piiblit kui ka Mormoni Raamatut.

Viimse aja pühad peavad Mormoni Raamatut iidse Ameerika tsivilisatsiooni ülestähenduseks.

Vastavalt ülestähendusele sai üks nendest tsivilisatsioonidest alguse Lehhi-nimelisest mehest, kes lahkus koos perega Jeruusalemmast umbes 600 aastat enne Kristust. Nad reisisid mere äärde, ehitasid laeva ja jätkasid teekonda üle mere Ameerika mandrile.

Pärast nende saabumist Uude Maailma põhjustasid kasvavad lahkhelid perede jagunemise klannidesse, millest kujunesid kaks omavahel vaenujalal olevat rahvast. Üles tähendatud 1000 aasta jooksul jätkusid nendevahelised konfliktid, mis viisid lõpuks ühe rahva hävinguni.

See lugu sisaldab hulgaliselt ettekuulutusi ja tunnistusi Jeesusest Kristusest kui maailma Päästjast, muuhulgas ülestõusnud Jeesuse tähelepanuväärset ilmumist Uue Maailma rahvale.

Mormoni Raamatus on kirjas, et muistset Ameerika rahvast külastades rajas Kristus nende seas oma Kiriku samamoodi, nagu Ta oli seda teinud Vanas Maailmas.

Vastavalt ülestähendusele valitses pärast Kristuse külastust inimeste seas pea 200 aastat üksmeel ja heaolu.

Aja jooksul hülgasid paljud inimesed Kristuse õpetused.Nende seas valitses pahelisus ning laastav sõda tõi kaasa kogu rahva hävingu.

Mormoni Raamat jutustab, kuidas need sündmused hoolikalt metallplaatidele kirjutati. Esimesed inimesed, kes Jeruusalemmast lahkusid, võtsid enda peale vastutuse pidada ja säilitada ülestähendusi ning see vastutus anti edasi ühelt põlvkonnalt teisele.

Üks viimastest ülestähendajatest oli iidne prohvet nimega Mormon, kes lühendas sajanditepikkused kirjutised sisutihedamaks ning kirjutas need seejärel kuldplaatidele.

Mormon andis lühendatud ülestähendused edasi oma pojale Moronile, viimasele teadaolevale ellujäänule oma rahva seast. Moroni mattis elu lõpul plaadid künka jalamile paigas, mida nüüd, sajandeid hiljem, teatakse New Yorgi osariigi põhjaosana.

Viimse aja pühad usuvad, et sama künka jalamil, mida tänapäeval kutsutakse Cumorah’ künkaks ja mis asub New Yorgi osariigis Palmyra lähedal, ilmus 1823. aastal Moroni inglina teismelisele poisile Joseph Smithile, et juhatada ta peidetud plaatide juurde.Joseph Smith rajas hiljem Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku.

Kiriku algusaastate kohta on üles tähendatud, et Moroni andis kuldplaadid ajutiselt Joseph Smithi hoolde, kes lubas kolmel mehel neid näha ja veel kaheksal mehel neid käes hoida. Nende tunnistajate tunnistus on kirjas Mormoni Raamatu alguses pärast sissejuhatust.

Joseph Smith tõlkis plaadid kolme kuu jooksul ja pärast seda andis need tagasi ingel Moronile.{nb} Mormoni Raamat avaldati esmalt inglise keeles New Yorgis 1830. aastal.

1851. aastal tõlgiti Mormoni Raamat taani keelde, mis oli teine keel, millesse see tõlgiti. Aasta 2000 oli Kirikule oluline verstapost, kui Mormoni Raamatu tõlgete arv jõudis 100 keeleni, nende hulgas ka inglise keel. Terve raamatu tõlge on avaldatud 81 keeles ja osaline tõlge veel 25 keeles.{nb}

Et selgitada ja rõhutada Mormoni Raamatu eesmärki, lisati 1982. aastal pealkirjale ka alapealkiri. Raamatu tervikpealkiri on Mormoni Raamat: Teine testament Jeesusest Kristusest.

Peale Mormoni Raamatu tõlkimise kirjutas Joseph Smith üles ka teised Jumalalt saadud ilmutused. Paljud neist ilmutustest on kirjas kahes kaasaegses pühakirjas pealkirjaga Õpetus ja Lepingud ja Kallihinnaline Pärl.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.