Teema

Immigratsioon

Kuna Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ülemaailmne ja tegeleb paljude keeruliste küsimustega üle kogu maakera, toetab see laiahaardelisi aluspõhimõtteid, mida võib rakendada kõikjal maailmas. Kirik leiab, et kokkulepe Utah Compact on vastutustundlik lähenemine immigratsioonireformi kiireloomulisele väljakutsele. See on kooskõlas oluliste põhimõtetega, mille eest me seisame.

  • Me järgime Jeesust Kristust oma ligimesi armastades. Päästja õpetas, et „ligimene” tähendab kõiki Jumala lapsi kõikjal ja igal ajal.
  • Me tunnetame pidevat vajadust tugevdada perekondi. Perekonnad on loodud koos olema. Töötavate vanemate sunniviisiline eraldatus nende lastest nõrgendab perekondi ja kahjustab ühiskonda.
  • Me tunnustame iga riigi õigust kehtestada seadusi ja kindlustada oma piire. Kõik inimesed, kellele riigi seadused kehtivad, on vastavalt seadustele oma tegude eest vastutavad.

Riigiametnikud peaksid looma ja rakendama seadusi, et anda endast parim õiglase ja hooliva ühiskonna loomisel. Sellised seadused loovad õige tasakaalu ligimesearmastuse, perekonna ühtekuuluvuse ja õiglaste ja rakendatavate seaduste vahel.*

*Kirik andis välja kõige värskema avalduse immigratsiooni teemal 10. juunil 2011.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.