Teema

Ilmutus

Jumaliku tõe teadasaamine Jumalaga eri viisidel suhtlemise kaudu. Ustavad üksikisikud võivad saada ilmutusi oma isiklikus elus ning Kiriku kohustuste kohta, näiteks piiskop saab ilmutusi oma koguduse kohta. Ainult Kiriku president (prohvet) võib saada ilmutusi terve Kiriku kohta.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.